Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Ophævelse af andelsboligforening.

 Jeg har et spørgsmål der drejer sig om ophævelse af andelsboligforening. Vi er en andelsboligforening fra 1985, der har modtaget kommunal- samt statsligstøtte, til dækning af renteudgifter på andelsboliglånet. Der drøftes nu hvor vidt det kan betale sig at ophæve foreningen, i henhold til, tilbagebetaling af rentetilskuddene. Jeg henviser her til §160 k >kan støtten helt eller delvist kræves tilbagebetalt

Vores svar fra

Det er svært præcist at give et svar på det stillede spørgsmål, idet det vil kræve nærmere undersøgelser, som Foreningen selv kan gøre. Der skal rettes henvendelse til de bevilgende organer, for at høre om hvorledes man dér stiller sig, men samtidig bør det undersøges, om der kan være skattemæssige implikationer.

Umiddelbart må det antages, at I vil være hver for sig omfattet af parcelhusreglen, idet hvert hus har eget matrikelnummer, men derom kan der indhentes bindende forhåndstilkendegivelse fra det lokale kontor af SKAT.

Det vil – alt efter hvornår generalforsamlingen er planlagt – være muligt, at bemyndige bestyrelsen til at fortsætte med planerne om opløsning, hvor der i bemyndigelsen skal lægges fast hvor meget der må accepteres af udgifter til undersøgelsen, samt hvilke beløb hver enkelt vil acceptere at skulle efterbetale, afhængig af hvad svaret vil blive.

Statsligt og kommunalt opfattes ordet »kan« ofte som »skal« (i LBKG 2007-09-26 nr. 1118 Almenboligloven), hvilket vil sige, at det ikke er usandsynligt, at de vil kræve tilbagebetaling, og så er det kun et spørgsmål om at beregne beløbet for hvert enkelt matrikel.

Det er så langt det er muligt at besvare spørgsmålet på det foreliggende grundlag.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.