Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

opgørelse af andelsværdien

SPØRGSMÅL:

I forbindelse med andelsforeningens årsregnskab vælges en af de 4 metoder til at opgøre foreningens formue. Der er ikke besluttet en bestemt metode, så ved udfærdigelsen af regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen er der sædvanligvis allerede indarbejdet en beregningsmetode. Hos os er det den 17. almindelige vurdering, men ved en kontantvurdering ville andelsværdien blive væsentlig højere. Den tilbagevendende argumentation for dette er at der inden for en overskuelig årrække skal bruges en større sum til udskiftning af taget. Endvidere, at der ved et spring i andelskronen kan opstå modstridende interesser, hvis en nytilflytter risikerer at andelskronen så falder ifm. tagudskiftning.
Jeg forstår ikke logikken, da jeg mener det til enhver tid må være i beboernes interesse at have en andelskrone, der følger den almindelige prisstigning på boligmarkedet. Kan I forklare mig, hvorfor man ikke synliggør at der er forskellige muligheder og måske hensyn i regnskabe!
Man kan vælge en af metoderne og dermed også andelsværdi.

Vores svar fra

Jeres forening følger den ene og de to gænse metoder for opgørelse af

andelsværdien – nemlig den offentlige vurdering – som er den mest konservative model – men som er baseret på det offentliges vurdering af prisudviklingen, hvorfor det ikke er korrekt at sige, at den ikke følger dette. Men det er korrekt, at der i mange andelsforeninger ligger en betydelig forskel imellem den offentlige vurdering og så en

handelsvurdering, men dette har kun relevans for de andelshavere, som

ønsker at sælge. Det er sædvanligvis bestyrelsen som sammen med revisor

og administrator indstiller en ny andelskrone, men du kan som andelshaver altid rejse punktet til generalforsamlingen om at ændre

princip.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.