Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Omlægning af lån, provenu

Vi vedtog på vores ordinære generalforsamling, at omlægge vores lån i ejendommen for at slippe for vores indekslån. Renten faldt og der blev et provenu på 305000kr til foreningensfordel. Dette provenu har bestyrelsen nu bestemt skal ind på foreningens vedligeholdelseskonto. Mit spørgsmål er: Kan bestyrelsen bestemme hvad der skal ske med disse penge. I mit hoved skal det være generalforsamlingen, altså beboerne der skal afgøre om de skal i beboernes egne lommer eller en fælleskasse. Jeg kan oplyse at for vores eget vedkommende svarer det til godt 8000kr. Hvor kan man finde oplysninger om hvad en bestyrelse har mandat til selv at afgøre 

Vores svar fra

Som udgangspunkt har bestyrelsen kompetence til at varetage “den daglige ledelse” af foreningen” samt stå for gennemførelsen af de beslutninger som træffes på generalforsamlingerne.
Hvis bestyrelsen har haft lov til at omlægge lånene og det ikke er besluttet, hvad der skal ske med provenuet, vil det som udgangspunkt være op til bestyrelsen at træffe beslutning herom.
Jeg vil dog foreslå, at spørgsmålet bringes op på næste generalforsamling for en nærmere afklaring.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.