Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Omdannelse af fast ejendom til andelsboligforening

Vi er en gruppe på knap 20 mennesker, der leder efter muligheder for at bo sammen i et bofællesskab. I den forbindelse har vi fundet en bolig til formålet. Det drejer sig om et nedlagt landbrug, bestående af 2 beboelseslejligheder og et større areal med status som døgninstitution, samt 2 kældre. Vi er i tvivl om, hvorvidt det er muligt at købe denne ejendom som en andelsboligforening og omdanne den til andelsboliger – og om andelsboliger vil være den bedste løsning for os som gruppe. Altså: 1. hvile regler gælder der for overdragelse af fast ejendom? Kan en andelsboligforening oprettes med det formål at købe en fast ejendom for derefter at udstykke den som andelsboliger?
Jeg vil umiddelbart mene, at situationen hører ind under: “Lovens §§ 13 og 14 a finder endvidere anvendelse på ejendomme, hvorpå der alene findes 2 beboelseslejligheder i form af fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse med eventuelt tilhørende småbygninger, såfremt udstykning er mulig.

Vores svar fra

Jeres planer om at etablere et boligfællesskab lyder meget interessante, og det er erfaringsmæssigt en ganske kompleks proces, som kræver mere og bedre rådgivning end den, som jeg kan give inden for rammerne af besvarelser via Andelsportalen.

Som udgangspunkt er det dog forholdsvis ukompliceret at stifte en andelsboligforening med henblik på at købe en ejendom, der skal bruges til beboelse af række andelshavere, herunder har det ikke den store betydning, om der er tale om køb af en etageejendom eller kæde/rækkehuse på en eller flere matrikler.

De største udfordringer består normalt i at:
– opnå bygningsmyndighedens tilladelse til oprettelse af x-antal selvstændige boliger i eksisterende byggeri (afhængig af lokalplan, bygningsreglement, servitutter m.v.)
– opnå finansiering hos en bank til andelsboligforeningens køb
– i øvrigt få lavet et godt koncept i forhold til oprettelse af boliger/vedtægter/budgetter, som gør det attraktivt at deltage for flest mulige andelshavere

Herunder er det heller ikke sikkert, at en traditionel andelsboligforening nødvendigvis er den bedste løsning for jer, da man evt. også kan opnå en god ordning ved at etablere en ejerlejlighedsforening til formålet. Det afhænger meget konkret af byggesagen, finansieringsmulighederne og ikke mindst af ”ånden” i jeres gruppe, hvor I sikkert allerede har nogle tanker om, hvad den gode løsning kan være for jeres projekt.

Derfor vil jeg også foreslå, at du konktakter mig direkte for at få et indledende formøde om jeres etableringsmuligheder på et mere overordnet plan, inden I kommer for langt hen i processen.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup | Denmark

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.