Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Økonomiplan

Kære Andelsportal Jeg er netop indtrådt i bestyrelsen i min forening. Vi har en overordnet sund økonomi, dog med en 30-årig renteswap indgået i 2007 som naturligvis har forårsaget store fald i andelskronen. Samtidig er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.
De lave renteniveauer burde kunne udnyttes til foreningens fordel, og i den henseende vil jeg gerne have at vide, hvordan man mest hensigtsmæssigt udarbejder en langsigtede vedligeholdelses-, investerings- og renoveringsplan, hvor vi får en oversigt over udgifter de kommende 10-20 år.

Så… hvordan burde man gribe den opgave an – således at alle de ingeniør- og økonommæssige overvejelser kan flettes sammen i en samlet strategi for fremtiden

Vores svar fra

Som administrator får vi tit dette spørgsmål, da bestyrelserne har mange forskellige kompetencer, men næsten aldrig har en repræsentant fra hvert hverv. Vi anbefaler derfor at bestyrelsen finder et rådgivningsfirma, som kan udarbejde en vedligeholdelsesrapport på ejendommen. Disse udarbejdes for det meste for en 10-årig periode, men der kan godt indarbejdes overslag over 10 yderligere år, dog med visse forbehold, da meget kan ændre sig over 10 år.

En rigtig vedligeholdelses rapport vil både med billeder og tekst beskrive ejendommens nuværende stand, beskrive meget præcist hvad der foreslås at gøre over de næste 5 år og mere åbne forslag for de efterfølgende år. Det skal være et værktøj som bestyrelsen kan forstå uden at have rådgiveren ved jeres side og skal kunne benyttes som planlægningsvæktøj for foreningens vedligeholdelsesarbejder, samt økonomisk planlægning.

Det er vigtigt at bestyrelsen tager sig tid til at undersøge markedet og finde den rådgiver der forstår at tale bestyrelsens sprog. Interview forskellige firmaer og se eksempler på de rapporter firmaerne udarbejder, så I kan finde det format som I både kan lide, men også forstår.

Hvis I har en administrator så inddrag allerede her denne i det økonomiske side af sagen, så I på bedst mulig måde kan få udført de vedligeholdelses arbejder I ønsker og har brug for, men samtidig tager hensyn til foreningens og den enkelte andelshavers økonomi. Såfremt I ikke har en administrator kan kreditforeningen eller foreningens bank også hjælpe med dette arbejde.

Med venlig hilsen
Pamela Jacobsen
Gruppeleder

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 • 2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.