Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Nystartet andelsboligforening

Jeg bor i en udlejnings ejendom, der netop er blevet solgt. I den forbindelse er lejerne blevet tilbudt at købe ejendommen på andelsbasis. Der er 24 privatboliger og 4 erhvervslejemål i ejendommen, den er solgt for 220.000.000 kr. Vi har kun en frist på 10 dage til at beslutte os, hvordan griber vi det an, vi er naturligvis først og fremmest interesseret i hvordan økonomien vil se ud for os, hvis vi vælger at købe.

Vores svar fra

Besvarelsen tager udgangspunkt i de angivne oplysninger og uden at kende til ejendommens økonomi, tilstand, mulighed for udlejning af erhvervslejemålene mv.

Som andelshaver har du visse økonomiske forpligtelser over for andelsboligforeningen. I stedet for husleje, som I hidtil har betalt, så betaler du en boligudgift, som bliver opkrævet a conto af andelsboligforeningen. I de fleste foreninger er boligafgiften beregnet i forhold til boligens størrelse, og den dækker foreningens drift. Det kan f.eks. være:

· Ydelser på foreningens lån

· Vedligeholdelse/renovering

· Skatter

· Boligafgiften kan variere i takt med foreningens udgifter. Vedtager foreningen f.eks. at renovere, kan boligafgiften stige.

Vand og varme bliver også opkrævet a conto af andelsboligforeningen. Omkostningerne bliver enten fordelt efter forbrug eller i forhold til boligens størrelse.

Mht. at hæfte for andelsboligforeningens gæld, så har det betydning, hvis foreningen får økonomiske problemer. Andelsboligloven indeholder ikke regler om andelshavernes hæftelse over for foreningens kreditorer, men det reguleres normalt i andelsboligforeningens vedtægter.

Ifølge normalvedtægten for private andelsboligforeninger § 5, stk. 1, hæfter andelshaverne alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen. Det betyder, at du hæfter solidarisk med de øvrige medlemmer af andelsboligforeningen, men din hæftelse er altså begrænset til dit andelsindskud.

Men der er en undtagelse i stk. 2, der lyder således og indebærer solidarisk hæftelse:

“For de lån i realkredit- eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.”

At hæfte “personligt og pro rata” betyder, at du hæfter med hele din formue for en del af gælden, f.eks. beregnet ud fra lejlighedens størrelse.

Såfremt I påtænker at stifte en andelsforening bør I tage kontakt til et ejendomsadministrationselskab med henblik på en grundig økonomisk vurdering. Særligt skal I være opmærksomme på, at det er andelsforeningen, der skal dække udgiften i en eventuel tomgangsperiode vedr. erhvervslejemålene. I nogle tilfælde kan det være en stor risiko.

Marie-Louise Jørgensen
Jurist
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.