Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nyoprettelse af overdragelsesaftaler

Jeg er netop i gang med at købe en andelsbolig i foreningen og i den forbindelse har foreningen en administrator der opkræver 6.500 kr. for at udfærdige og foranledige en overdragelsesaftale. Mine spørgsmål er som følgende: 1. ligger de 6.500 kr. for overdragelsesaftalen hos administrator højt prismæssigt? Hvad er Jeres tanker omkring denne pris? Er det hvad man gennemsnitligt ser ved disse overdragelser? Som ny og helt grøn køber af en andelsbolig er jeg lettere chokeret over at administrator opkræver et gebyr af denne størrelse. Jeg syntes det er en stor ekstra udgift at pålægge en ny køber. 2. Ud fra det seneste referat fra generalforsamlingen kan jeg læse, at de har debatteret muligheden om selv at stå for udfærdigelsen af disse overdragelsesaftaler således en ny køber ikke vil blive pålagt en ekstra udgift af denne størrelsesorden. I den forbindelse har jeg påtaget mig rollen at udfærdige en sådan overdragelsesaftale. Jeg har forhørt mig i bestyrelsen om de har et standard dokument liggende jeg kan bruge, hvilket de ikke havde. Jeg tænker derfor, at jeg vil tage en nyere overdragelsesaftale der er anvendt fornylig ved køb/salg i foreningen og kopiere så meget af indholdet som muligt og derved lave min egen overdragelsesaftale til brug for bestyrelsen ved mit køb samt fremtidige køb/salg. Er dette muligt for mig og er der noget jeg skal være særligt opmærksom på? Administrator har udtalt, at vi godt selv må stå for disse aftaler, vi skal dog være opmærksomme på, at bestyrelsen påtager sig et ansvar ved at stå alene for disse aftaler. 3. yderligere opkræver administrator 2500 kr. plus moms for at oprette mig i deres systemer samt håndtering af købssummen. Er dette et stykke arbejde jeg selv kan stå for og ligeledes spare køber (mig) for?

Vores svar fra

Omkring honorar for udfærdigelse af overdragelsesaftale, så er det min opfattelse, at det oplyste honorar på kr. 6.500,00 inkl. moms svarende til kr. 5.200,00 ekskl. moms ligger i den høje ende. Ikke så højt, at det kan karakteriseres som urimeligt, men i det høje ende. Men spørgsmålet er, om der i dette honorar er inkluderet anden, end selve udfærdigelsen af overdragelsesaftalen? Hvis det er tilfældet, er det jo ikke så højt endda, men jeg véd jo ikke, om det er tilfældet. Det andet honorar på kr. 2.500,00 + moms for at oprettet en andelshaver i administrators system er nok også i den høje ende, hvis det alene er selve oprettelsen, det drejer sig om.

Selvfølgelig kan bestyrelsen selv udfærdige de fornødne overdragelsesbeviser. Det er der ikke noget i vejen for. Der er i det store og hele tale om en form for standarddokument, som skal udfyldes. Men naturligvis skal man være sikker på, at man gør det korrekt. Det er jo reelt det, som man betaler en anden for at gøre. Da jeg ikke kender det dokument, som du vil anvende, har jeg ingen mulighed for at udtale mig om problemer hermed. Men du bør nok ikke udelade noget, da man sjældent i sådanne dokumenter anfører noget, som ikke er nødvendigt. Men som sagt, så kan jeg ikke svare på det, da jeg ikke kender det. Og godkendelse af dokumenter m.v. ligger altså udenfor det, man kan forvente besvaret på denne portal.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.