Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nye altaner og konsekvens for husleje og værdi

Vi er en andelsforening med 10 andelshavere, der arbejder på at få etableret altaner på ejendommen. Vi ønsker at foreningen optager lån til financiering af altanerne. Spørgsmålet går på, hvilken indflydelse det har på den enkeltes husleje og på, hvordan værdien af den enkeltes andel vil blive påvirket. Hvis vi regner i runde tal, kan vi sige, at det samlede lånebløb er 1 mio. kroner fordelt med 100.000 kr. på hver af de 10 lejligheder, hvis alle ønsker altan. I så fald ville regnestykket sikkert være rimelig enkelt. Dog vil der sandsynligvis være 1-3 andelshavere, der ikke ønsker eller ikke vil få tilladelse til at oprette altan. I så fald, hvordan vil man så skulle fordele 1) huslejestigningen forårsaget af lånet for lejligheder med hhv. uden altan. 2) Hvordan vil etableringen af fx 7 altaner påvirke værdien af lejlighederne for hhv. lejligheder med og lejligheder uden altan? Vi ønsker at afholde ekstraordinær generalforsamling om ovennævnte og vil meget gerne være så klare som muligt om spørgsmålene ved den lejlighed. Hvordan kommer vi videre? 

Vores svar fra

 
 
 
Altanprojektet er i andelsboligforeningens projekt, og omkostningerne dertil vil derfor være en omkostning for andelsboligforeningen. Dette betyder bl.a., at der ikke sker regulering af det indbyrdes forhold mellem værdierne af lejlighederne, ligesom beregningsmodellen for boligafgiftens størrelse ej heller ændres.

At projektet af selvforklarende årsager kan påvirke andelenes værdi og boligafgiftens størrelse, da projektet jo skal finansieres er en anden sag.  

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: erma@advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.