Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ny indsats mod påsatte brande i boligejendomme

Beboere skal selv hjælpe med at bekæmpe voksende samfundsproblem.

Påsatte brande er et voksende problem – ikke mindst da det oftest går ud over fleretages beboelsesejendomme. Udviklingen kan blandt andet aflæses af Københavns Politis brandstatistikker, som viser, at der op gennem halvfemserne er sket en stigning på 90 procent i antallet af påsatte brande. Dermed udgør disse brande nu mellem 40 og 50 procent af alle brande i landets største politikreds.

De mange ildspåsættelser betyder ikke kun, at store værdier går tabt, men det skaber også utryghed, at beboernes liv og helbred på den måde bringes i fare. For at dæmme op for det tiltagende problem bliver der nu sat ind med en landsdækkende informationskampagne, som især skal hjælpe med at forebygge påsatte brande i fleretages boligejendomme.

Kampagnen gennemføres af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Forsikring & Pension, og den henvender sig såvel til almennyttige og private udlejningsejendomme som til ejendomme med andels- og ejerlejligheder. De planlagte aktiviteter bygger på de erfaringer, som blev høstet i forbindelse med den tidligere kampagne mod påsatte brande i 1999. I lighed med den henvender den nye kampagne sig til ejendomsejere og –administratorer, andels- og ejerforeninger samt til viceværter/ejendomsfunktionærer.

Som noget nyt vil 2001-kampagnen i særlig grad fokusere på, hvad beboerne selv kan gøre for at forbedre brandsikkerheden. Det er beboerne, som opholder sig i ejendommen på de kritiske tidspunkter (i aften- og nattetimerne), og de har derfor selv stor indflydelse på, at der er trygt at være. Alle kan for eksempel bidrage til at holde flugtvejene frie og til at begrænse mulighederne for ildspåsættelse.

Som kampagnens slogan lyder: Det er så lidt, der skal til.

Information og bistand

Et væsentligt element i kampagnen er en ny, ottesiders informationspjece, som giver beboerne gode råd om, hvad de kan og bør gøre for at forebygge påsatte brande. Blandt pjecens væsentlige budskaber er, at det er vigtigt at holde god orden – både uden for og inde i ejendommen. Herunder bør man være opmærksom på hvor og hvordan, man placerer affald, barnevogne og andet brændbart. Desuden at det er vigtigt at sikre sig mod, at ubudne gæster får adgang til især trapper, kældre og lofter.

Beboerpjecen, som også giver almene råd om brandforebyggelse i beboernes egne lejligheder, er en del af det samlede kampagnemateriale, som også omfatter brochure og tjekliste til viceværter og plakater til at sætte op i opgangene. Da en stor del af de påsatte brande starter i affaldscontainere, er det særlig vigtigt, at både beboere, ejendomsadministration og vicevært ved, hvordan affald og containere skal håndteres. Derfor anbefales det, at man bruger Brandteknisk vejledning nr. 29 – Affaldscontainere, som fortæller, hvordan man anvender og placerer beholdere og containere lovligt og brandsikkert.

Vejledningen koster 52 kroner + moms og kan bestilles hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) på telefon 36 34 90 00 eller på hjemmesideadressen www.brandteknisk-institut.dk.

Man har også mulighed for at få en brandrådgiver fra DBI til at gennemgå ejendommens brandsikkerhed og herunder komme med forslag til forbedringer. Denne rådgivning kan omfatte flugtvejsforhold, bygningsmæssige forhold, alarmering, ordensmæssige forhold og andre brandrelevante emner. Et sådant brandtjek vil typisk koste i størrelsesordenen 5–10.000 kroner ekskl. moms og kørsel. Den endelige pris er baseret på tidsforbruget vil derfor blandt andet afhænge af ejendommens størrelse.

Kampagne- og informationsmaterialet er udsendt til bolig- og ejendomsadministrationer m.fl. i hele landet. Hvis man ikke har modtaget materialet – eller hvis man ønsker at bestille yderligere eksemplarer – kan det ske på telefon 33 11 78 01 eller på hjemmesideadressen: www.paasattebrande.dk

Ny indsats ønsket

Som nævnt gennemførtes i 1999 en lignende kampagne mod påsatte brande, og den blev modtaget positivt af målgruppen. En spørgeskemaundersøgelse viste efterfølgende, at ejendomsfunktionærerne var særdeles tilfredse med initiativet: Næsten alle fandt kampagnen relevant, og 82 procent udtrykte ønske om at deltage i en ny kampagne mod de uønskede ildspåsættelser. Det får de mulighed for nu. Men undersøgelsen bekræftede også, at problemet er påtrængende. Mere end halvdelen af ejendomsfunktionærerne oplyste, at de havde været udsat for påsatte brande i deres ejendomme.

Kampagnen mod påsatte brande starter medio februar 2001 og fortsætter sommeren over.

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.