Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nedskrivning af altan

Jeg er i øjeblikket ved at undersøge mine muligheder for at købe en større lejlighed i den andelsforening jeg bor i. Den lejlighed jeg er interesseret i ligger på kvisten, og de 5 kvistlejligheder i foreningen fik for nogle år siden etableret altaner. Det var finansieret af andelshaverne i kvistlejlighederne. Mit spørgsmål går på hvor meget en sådan altan nedskrives. I den vurdering der er foretaget, ser det ikke ud som om den er nedskrevet overhovedet. Desuden er ibrugtagningstilladelse og stillads medtaget i vurderingen, heller ikke nedskrevet. Der er ikke vedtaget noget omkring disse altaner i foreningen i forbindelse med etableringen. Foreningens vedtægter bygger på standarden fta ABF.

Vores svar fra

Hvis ikke der er vedtaget noget om afskrivning af altanerne på generalforsamlingen og foreningen benytter standardvedtægten, fremgår det af vedtægten, at værdien fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende.

Ifølge ABFs forbedringskatalog afskrives altaner over 30 år.

Jeg vil foreslå, at du kontakter bestyrelsen og vurderingsmanden for en drøftelse af sagen.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.