Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Er nedrivning at betragte som en forbedring?

Hej.
Et spørgsmål vedr. overtagelse af en andelslejlighed hvor der er påført ca. 80 timer til nedrivning af tapet, stuk, lysninger og køkken. Dette er takseret til ca. 14-15.000 kr. Derudover timer til genoprettelse af de disse ting. Hvordan er reglerne for dette?

— Thomas Jensen

Vores svar fra

Nedrivning er som udgangspunkt at betragte som en forbedring, såfremt nedrivningen er nødvendig for at kunne foretage en forbedring. Fx ved nedtagning af det gamle køkken inden opsætning af det nye køkken eller nedrivning af tapet før genopretning af vægge og opsætning af filt. Nedtagning af en væg – fx i forbindelse med sammenlægning af to rum er også at betragte som en forbedring.

Det beløb man kan få for nedrivning er det, man har betalt en håndværker for udførelse af opgaven eller en timesats for antal timers eget arbejde. Den vejledende timesats for prisfastsættelse af eget arbejde fastsættes af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF). Satsen for 2017 var kr. 183 pr. time for København (og kr. 161 for øvrige Danmark).

Man kan dog kun få betaling for det antal timers eget arbejde, som en faguddannet håndværker ville være om at udføre arbejdsopgaven.

Beløbet for nedrivningen lægges sammen med anskaffelsesprisen for den nye forbedring (fx det nye køkken eller genopretningen af vægge med filt) og nedskrives efter den pågældende forbedrings årskurve (dog nedskrives beløbet for nedtagning af en væg ikke, da denne ”forbedring” som udgangspunkt er af varig karakter).

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.