Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Når bestyrelsen ikke følger vedtagne forslag/vedtægter.

Hvad kan andelsboligforeningers menige medlemmer gøre, hvis bestyrelsen ikke følger vedtagne forslag eller vedtægterne? Det blev vedtaget på GF, at omkonvertere foreningens lån (da de havde en gennemsnitsrente på 7%) og at besparelsen herfra skulle bruges til nedsættelse af boligafgifterne. Af balancen fra årsrapporten 2010 fremgår det, at foreningen HAR omkonvereteret lånene, forøget gælden med 2 mio. og på GF foreslår en diskussion om FORHØJELSE af boligafgifterne. Har rykket tre gange for et referat fra GF 2011 uden resultat. Foreningens vedtægter siger, at referatet skal være medlemmerne i hænde senest 1 måned efter GF. Da GF var den 27. april er det den 27. maj 2011. Det er i øvrigt 3. år i træk, at referatet først fremsendes 2-3 måneder efter GF. Hvad kan vi gøre i den situation?

Vores svar fra

Bestyrelsens adgang til at omlægge foreningslån afhænger af, hvilket mandat den har fået hertil.

Mandatet eller kompetencen kan muligvis være beskrevet i vedtægterne, men vil dog som oftest udspringe af en konkret bemyndigelse, som er opnået på en generalforsamling, hvor et beslutningsforslag om låneomlægning er blevet drøftet og vedtaget.

Normalvis vil der af beslutningsforslaget og referatet fra generalforsamlingen kunne udledes nogle rammer for, hvor langt bestyrelsens bemyndigelse rækker, herunder i forhold til at omlægge til nyt lån med variabel/fast rente, størrelsen af rentesats, konsekvenser for boligafgift – og herunder om restgælden kan forøges i samme forbindelse.

Hvis en bestyrelse handler uden mandat og påfører foreningens medlemmer et økonomisk tab, kan den blive erstatningsansvarlig, men jeg kan på baggrund af de få oplysninger, som jeg har om forløbet, ikke vurdere, om dette er aktuelt i denne sag.

Det findes ingen oplagte sanktioner for at få fremskaffet et referat, som lader vente på sig – ud over at rykke bestyrelsen og administrator løbende. Man kan naturligvis bruge ens demokratiske adgang til at foreslå og vælge en anden bestyrelse eller administrator ved førstkommende lejlighed, men det kræver en ny generalforsamling og flertal for forslaget…

Såfremt du ønsker hjælp til denne konkrete sag eller andre opgaver, så kontakt mig for en uforpligtende snak på 46 14 50 20 eller kontakt ADVODANs kædekontor på kontakt@advodan.dk.

Vi gør opmærksom på, at yderligere behandling af sagen ikke er en del af den gratis rådgivning, og at der vil være honorar på en egentlig sagsbehandling

Andelsportal.dk har et landsdækkende samarbejde med ADVODAN og anbefaler kædens advokater til landets boligejere og boligforeninger.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.