Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Nægtet godkendelse af køb

Min bror købte for nylig en andelsbolig, der har været offentligt udbudt i den lokale avis. Få dage efter at have underskrevet købsaftalen, underkender andelsboligforeningens bestyrelse købet. Begrundelsen, der gives, er at en fra ventelisten, efter købets indgåelse, har vist interesse for boligen. I foreningens vedtægter er rangordenen for tildeling følgende: 1. Familie i lige linje op og ned til andelshaveren. 2. Andre andelshavere i foreningen. 3. Ikke-medlemmer af foreningen, som er på en venteliste. 4. Andre, der indstilles af overdrageren. Min bror var ikke på venteliste, altså kategori nr. 4. Når nu boligen er offentlig annonceret, så må det vel antages, at de andre 3 muligheder, inkl. ventelisten, er afprøvet og dermed ikke kan bruges som et argument for annullering af min brors køb? Er det en såkaldt “rimelig og saglig” grund, at underkende min brors køb på denne måde eller er bestyrelsen gået ud over deres beføjelser?

Vores svar fra

Det virker noget overraskende, at sælger tilsyneladende ikke har afstemt salget med bestyrelsen, særligt om der var nogen på venteliste. Det må nærmere undersøges, hvordan forløbet har været og hvornår den pågældende er kommet på ventelisten. Mægleren må drages ind i disse undersøgelser. Det skal endvidere undersøges, hvad der står i købsaftalen, fx om det er præciseret, at bestyrelsen endeligt skal godkende handlen.

Såfremt sælger og mægler ikke har undersøgt ventelisten inden udbuddet kan man godt tillade sig at sige, at de ikke har gjort deres forarbejde ordentligt. Det er svært at opgøre et økonomisk tab som følge af, at din bror ikke fik andelen, men en vis kompensation kan man måske tale om.

Venlig hilsen

Klaus Falkenberg, advokat
Dir: 96 31 33 29
E-mail: mailto:klfa@aalborg.advodan.dk |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.