Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Moderniseringstillæg

  Jeg har interesse i en lejlighed. Jeg har fået alle de relevante dokumenter vedr. andelsboligforeningen mv. og der er studsede jeg lidt over et Moderniseringstillæg på gode 340.000 kr. Jeg fik en advokat til at gennemgå papirerne og hun undersøgte hvad det her tillæg indebar. Fra foreningens side oplyste man at dette var et fiktivt beløb som var fastsat, for at alle andelene i foreningen ville komme til at betale det samme i boligafgift og efter fordelingstal, mit spørgsmål er så, må man godt bare lave sådan et fiktivt tillæg? Burde man ikke have haft en fagmand ude og vurdere dette, og ikke først når køberen vælger at sælge lejligheden igen?

Vores svar fra

Når du køber en andelsbolig i en andelsboligforening køber du en andel af foreningens formue med en tilknyttet ideel rettighed til at benytte en af foreningens boliger.
Når man skal prisfastsætte en andelsboligforening er der som udg. pkt. 3 måder jf. Andelsboliglovens § 5.

Den første er den pris det oprindelig har kostet at opføre huset,
Den anden er det du nok kender fra dagspressen som valuarvurdering, som er en professionel vurdering af ejendommen betragtet som en udlejningsejendom
Den tredje metode er fastsættelse af værdien ud fra den offentlige ejendomsvurdering.

Ved overdragelse af en andelslejlighed, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Andelsværdien for hver enkelt lejlighed opgøres efter et i vedtægterne fastlagt fordelingstal, med tillæg/fradrag af evt. forbedringer/forringelser.
Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

Såfremt der ikke er dokumentation for det “moderniseringstillæg” som du anmodes at betale for, er der heller ikke hjemmel til at opkræve pengene af dig.

Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK
Rasmus Nilsson
Advokatfuldmægtig
ADVODAN | Havnepladsen 4-6 | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 44 53 75
Email: rn@holbaek.advodan.dk  | www.advodan.dk/holbaek 
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.