Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Moderniseringstillæg uden dokumentation

Min datter har en andelslejlighed i ovenstående andelsforening og betaler et moderniseringstillæg. Tilbagebetalingen af dette tillæg løber over 20 år og bliver total set et beløb på ca. 900.000. Vi har forsøgt at få en specifikation på hvad der er blevet moderniseret og som danner grundlag for moderniseringstillægget af denne størrelse, men det er der ikke. Det er ikke alle andelshavere der betaler dette tillæg, så derfor må det specifikt vedr. hendes lejlighed. Må de opkræve et tillæg ud af den blå luft og uden dokumentationen og grundlag for tillægget. Den synlige modernisering er køkken og badeværelse, men det kommer ikke i nærheden af den tilbagebetaling. Lejligheden er 84m2.

Vores svar fra

Når en andelsboligforening bliver stiftet, er der typisk meget stor forskel på, hvad lejrene betaler i husleje. Denne forskel i husleje skyldes, at lejlighederne er blevet forbedret løbende og at de enkelte lejligheders husleje derfor er forhøjet i forbindelse med udførelsen af disse forbedringer.
Med tiden kan det dog være svært at se disse forbedringer i lejlighederne, da også forbedringer bliver slidt.
Normalt forefindes der i forbindelse med stiftelsen ikke dokumentation for disse forbedringer og huslejeberegninger.
Det er heller ikke – i forbindelse med stiftelsen – muligt at leve en gennemgang af hver enkelt lejlighed for at registrere lejlighedernes stand.
Når man beregner boligafgiften i en nystiftet andelsboligforening, tager man derfor udgangspunkt i en boligafgift som er ens for alle (typisk pr. m2). Til denne boligafgift lægger man et beløb, som står i forhold til den husleje, som man betalte som lejer, da denne husleje er udtryk for, hvor mange forbedringer, der er lavet i den enkelte lejlighed.
Juridisk er det andelsboligforeningens generalforsamling, som træffer beslutning om hvordan boligafgiften skal beregnes. Hvis man ønsker at ændre på dette, skal beslutningen derfor tages på generalforsamlingen. Normalt (afhængigt af andelsboligforeningen vedtægter) træffes beslutninger om ændring af princip for beregning af boligafgift med dobbelt 2/3 dels flertal. Det er normalt vanskeligt at opnå dobbelt 2/3 dels flertal, da det kræver at mindst 2/3 af alle andelshavere møder op på generalforsamlingen og at 2/3 af de fremmødte andelshavere stemmer for forslaget.

Jeg håber, dette besvarer dit spørgsmål. Har du flere eller uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen
Colliers Ejendomsadministration A/S
Carsten Volden
Codanhus – Gammel Kongevej 60 – 1850 Frederiksberg C

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.