Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Mistillidsvotum

Vi er en andelsforening oprettet den 1.10.2005. Mit spørgsmål er som følger: Hvis jeg vil fremsætte et mistillidsvotum mod bestyrelsen, hvad betyder votum? Hvordan gør jeg dette? Og hvad indebærer det?. Når jeg og en del andre andelshavere, stiller spørgsmål til Bestyrelsen, får vi at vide, disse spørgsmål SKAL vi stille på generalforsamlingen, så er mit spørgsmål, hvornår i dagsordnen stiller vi vores spørgsmål, og orienterer de andre andelshavere om vores utilfredshed, dette skulle jo gerne være inden der vælges en forhåbentlig ny bestyrelse.  

Vores svar fra

Generalforsamlingen kan til enhver tid – på foranledning af en eller flere andelshaveres forslag herom – med simpelt flertal vedtage et mistillidsvotum til hele bestyrelsen eller til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Mistillidsvotumet indebærer, at bestyrelsesmedlemmet (-erne) er tvunget til at nedlægge det mandat, de har modtaget, da de blev valgt til bestyrelsen.

Hvis I ønsker at stille et mistillidsvotum på den ordinære generalforsamling, vil jeg foreslå, at I gør det under punktet “valg af bestyrelse”, idet mistillidsvotummet under dette punkt bør stilles som noget af det første. Hvis mistillidsvotummet stilles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet “valg af bestyrelsen” ikke er med, bør beslutningen om mistillidsvotum følges op af en beslutning om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med punktet “valg af bestyrelse”.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.