Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Mistillid til enkelte bestyrelsesmedlemmer

I vores andelsboligforening har vi haft generalforsamling, hvor bestyrelsen fremsatte et forslag om andelskronen. undervejs bliver der stillet modforslag, hvilket jeg ikke mener er korrekt, idet forslaget blev fremstillet under generalforsamlingen og ikke var indkommet som forslag forinden. Det viser sig, at to menige fra bestyrelsen er med i det modforslag, og som yderligere er med til at undergrave de forslag, bestyrelsen forelagde. Jeg og andre beboere har nu mistet tilliden til de to bestyrelsesmedlemmer – mener ikke de er loyale i forhold til bestyrelsen, som jo er valgt af andelshaverne. Og at de kører deres egen sag – og hvornår vil det så ske igen. Kan vi som beboere stille mistillidsvotum overfor disse to medlemmer – hvis ja – hvordan. 

Vores svar fra

Det står enhver frit for på generalforsamlingen at stille forslag om en anden andelskrone end den der fremgår af indkaldelsen/regnskabet. Der er ikke noget unaturligt i, at der ikke har været enighed herom internt i bestyrelsen og med mindre bestyrelsen har indgået andre aftale, hvorefter de to øvrige bestyrelsesmedlemmers adfærd kan betragtes som illoyal, mener jeg ikke, at den pågældende situation som udgangspunkt er af så alvorlig karakter, at det bør udløse et mistillidsvotum.

Hvis I alligevel ønsker at fremsætte et mistillidsvotum, kan dette gøres på generalforsamlingen, hvorefter mistillidsvotummet skal sættes til afstemning.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.