Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Mangler ved køb af andel

Spørgsmål: hej. jeg har fornylig købt en andelslejlighed. Den var ved salget meget misligholdt. Da det var et dødsbo ville foreningen sørge for at den blev bragt op til alm. standart således at jeg overtog en ok lejlighed til den fulde andels pris. Jeg bad om dette på skrift i form af en købsaftale. Dettte afviste bestyrelsen med at der var så mange overtagelser og det var ikke muligt af tidsmæssige årsager. Jeg har en erklæring fra det bestyrelsesmedlem der fremviste lejligheden, som siger at aftalen var at jeg skulle se nabolejligheden ved fremvisningen for sådan ville min lejlighed stå, og at bestyrelsen er blevet bedt om aftalen på skrift og har afvist dette. Jeg har siden opdaget at andelen faktisk ikke på nogen punkter lever op til standarterne, og endvidere har det vist sig at der er skimmelsvamp i lejligheden. En måling viser at væggene nu er tørre og det tyder på at det er en følge af den tidligere mislighodelse. Jeg har under alle omstændigheder ikke boet her længe nok til selv at have skabt problemet. Foreningen værgrer sig mod at betale for renoveringen. Jeg har bedt om at få udleveret de standarter der var gældende da jeg købte lejligheden, jeg har bedt om en dato for at gennemføre det syn der skulle have være gennemført for længe siden, jeg har stadig ikke fået udleveret mit andelsbevis. Jeg har sendt bestyrlsen et anbefalet brev med de fejl og mangler jeg selv har været istand til at gætte mig frem til, men er blevet gjort opmærksom på at der f.eks. heller ikke må være mere end 2 lag tapet på væggene, og der kan være andre ting som jeg ikke kan være opmærksom på da jeg ikke kender standarterne. Faktum er at jeg jo ved et evt. salg vil komme til at bringe lejligheden op til de nugældende standarter, men fra et udgangspunkt der er meget misligholdt. Hvad skimmelsvampen angår har jeg selv bekostet den indledende laboratorietest der kunne vise om det overhovedet var skimmelsvamp. Slagsmålet står nu om hvem der skal betale “omfangsvurderingen”. Firmaet Polygon skal udføre arbejdet og de bruger som grundlag for det håndværksmæssige en rapport fra et uafhængigt firma (en omfangsvurdering). Skal jeg betale den eller skal andelsforeningen? Det er andelsforeningen der har fundet Polygon, men mig der efter samråd med polygon har bestilt rådgivningsfirmaet. Hvem skal ordne istandsættelsen af rummene efter håndværkerne. Der bliver tale om at fjerne tapet og afvaske mindst hele ydervæggen. hvordan skal jeg forholde mig til at andelsforeningen ikke vil udlevere f.eks. standarten, andelsbeviset eller referatet fra de bestyrelsesmøder hvor min sag er behandlet.? Hvordan skal jeg forholde mig til at jeg ikke får svar på de spørgsmål jeg stiller dem i anbefalede breve og som jeg udbeder mig på skrift. Hvis jeg f.eks spurgte om de havde planer om også at udbedre skaderne efter skimmelsvampehåndværkerne? Hvordan vil jeg være stillet, hvis jeg istedet for at tage kampen op med foreningen beslutter at sætte lejligheden til salg som den står. I øjeblikket er der nedtaget tapet i 2 af 4 rum, køkkenet står nyrenoveret (det sørgede foreningen for før jeg flyttede ind), men der er ingen der ved om der er skimmelsvamp under gulvet på betondækket, idet det først kan måles efter udbedringen af resten af skimmelsvampen. Skal jeg ved salg leve op til de nye og skrappe standarter der er vedtaget ved sidste gf? Hvad er ansvarspådragende for bestyrelsesmedlemmerne. hvis jeg får en advokat på og det bliver et retsligt slagsmål? HVordan er jeg stillet hvis jeg ikke kan få noget nedskrevet fra dem fremover heller? Dette er en stor forening med 74 andele og en ejendomsværdi på 120.000.000 kr, så det er ikke fordi det vil ruinere foreningen at sørge for at lejligheden er iorden, eller som et minimum ikke er sundshedsfarlig. langt spørgsmål, tak for hjælpen hvis i orker? kh anne

 Anne mailforespørgsel beskriver en situation som umiddelbart kalder på advokatbistand.:Skimmelsvamp er en så alvorlig sag at professionnel hjælp er påkrævet til både det juridiske og det tekniske.Sagen skal afgøres konkret ud fra de udfærdigede dokumenter, herunder specielt boligkontrakten (lejekontrakten) og oplysningerne om lejlighedens stand ved indflytningen.Efter beskrivelsen har bestyrelsen været i ond tro og det kunne indebære en mulighed for ophævelse, så meget desto mere som bestyrelsen ikke lever op til indgåede aftaler. Men dette forudsætter at Anne kan føre bevis for hvad der var aftalt med foreningen, mv.Som udgangspunkt er det foreningen der skal betale for renovering, incl nyt tapet mv. Det forhold at andelsbeviset ikke er udleveret kan skyldes en ekspeditionstid, men det kan befrygtes at bestyrelsen prøver at tryne Anne Christiansen på plads.Bestyrelsen agerer tilsyneladende snedigt ved at lade Anne  stå som bestiller af ydelserne fra  Polygon. Det må til trods herfor være andelsboligforeningen der skal betale, idet huset skal være tæt og uden skimmelsvamp, medmindreforeningen forinden aftalen med Anne havde gjort opmærksom på at lejligheden var inficeret af svamp.Hele beskrivelsen rummer så mange alarmerende konkrete forhold at mit råd må være at søge advokatbistand for at få lejligheden iorden og sagen iøvrigt på plads.  Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.