Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Manglende tilbageholdelse af restancer ved salg

Jeg er formand i en forening, hvor vi har en drøftelse med administrator om, hvem der er ansvarlig for manglende opkrævning af restancer i forbindelse med et salg. I forbindelse med opsætning af altaner for 4 år siden, valgte to andelshavere at tilkøbe ekstra altandøre. De var blevet lovet, at dørene kostede ca. 15-20.000 kr., men regningen lød på ca. 30.000 kr. Administrator har betalt entreprenøren på vegne af foreningen, men pengene er aldrig betalt til foreningen af de to andelshavere. Begge andelshavere har solgt deres lejligheder, men administrator har ikke sørget for at tilbageholde restancen. Her ca. 1-2 år efter fraflytningen er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på de ubetalte regninger af administrator. Det viser sig, at dørene ikke er blevet medtaget som forbedringer i forbindelse med salget, og sælgerne har derfor ikke modtaget betaling for investeringen i dørene. Det er bestyrelsen, der har godkendt vurderingen, men vi var ikke opmærksomme på, at dørene ikke var medtaget ved salget. Nu er spørgsmålet, så, om det er bestyrelsen eller administrator, der har ansvaret for, at foreningen hænger på regningen for dørene? I bestyrelsen mener vi, at administrator er ansvarlig for, at regningen ikke er blevet indkrævet eller pengene tilbageholdt i forbindelse med salget af lejlighederne. Administrator mener, at vi har et ansvar, da vi ikke har medtaget dørene som forbedringer i forbindelse med salget. Vi var blevet enige med administrator om, at vi kunne anmelde sagen til både bestyrelsens og administrators ansvarsforsikring, men nu ønsker de kun at anmelde sagen til vores forsikring, da deres forsikring har en selvrisiko, der overstiger de 60.000 kr. Vi vil være kede af at anmelde til bestyrelsens ansvarsforsikring, da det kan belaste vores fremtidige præmie eller mulighed for erstatning, hvis vi får brug for forsikringen i en anden sammenhæng. Hvem har ansvaret i denne sag, og bør vi gå med på administrators forslag om kun at anmelde til vores forsikring?

Vores svar fra

Hvis administrator har glemt at opkræve beløbet hos de to andelshavere og ikke ar modregnet det ved salget af de do lejligheder, så er det jo – ifølge din beskrivelse af sagsforløbet – klart administrators fejl.

Hvis der også er lavet en fejl i vurderingen af de to lejligheder i forbindelse med salg, så er det vurderingsmanden, som har lavet en fejl.

Uanset om bestyrelsen havde været opmærksom på, at forbedringen (altandørene) skulle have været med i vurderingen af forbedringerne, så ændre det jo ikke på, at de to andelshavere ikke er blevet opkrævet for dørene.

Hvis du har brug for hjælp til at komme videre med denne sag, så er du velkommen til at kontakte mig igen.

Venlig hilsen
Carsten Volden
Direktør
Direkte +45 58 58 37 72 | Mobil +45 40 84 43 33
Telefon +45 70 23 00 78 | Fax +45 70 23 00 41
cvo@colliers.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.