Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Manglende indkaldelse til generalforsamling

Jeg har oplevet ikke at blive indkaldt til en ordinær generalforsamling rettidigt. Eller rettere: administrator havde sendt min indkaldelse til en ikke-eksisterende adresse (fik et kopi af denne ved gen fors.), hvorfor jeg aldrig fik indkaldelsen, men kun et regnskab hvorpå kun datoen for gen. fors. var anført. Jeg nåede derfor ikke at indgive forslag rettidigt 8 dage før gen. fors., da jeg reelt ikke vidste hvor og hvornår denne fandt sted. Jeg sendte en mail d. 23/1 (gen. fors. d. 29/1). I svaret fra bestyrelsen (28/1) blev jeg nægtet at stille forslag grundet de 8 dages frist med henvisning til min mail sendt d. 23/1. Men ifølge vedtægterne behøves forslaget ikke være nævnt i indkaldelsen blot: “…andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.” Mit spørgsmål går så på om de kan det, når det rent faktisk var dem i henne ”på lignende måde” 4 dage før gen. fors? Senere ved selve gen. fors. nægtede de mig igen at fremlægge forslag til afstemning. Kan jeg nu erklære denne gen. fors. ugyldig pga., at de ikke har varslet mig 14 dage før, som der står de skal i vedtægterne? Jeg blev af revisoren rådet til at samle underskifter til en ekstraordinær gen. og der fremlægge en ny dagsorden. Denne ekstraordinære gen. fors. insisterer bestyrelsen nu på skal foregå ved fysisk fremmøde, hvor vi tidligere har kunnet gøre det via brevstemning. Ved fysisk fremmøde til en alm. generalforsamling skal min. 20 % af A/B være til stede for, at vi kan træffe beslutning ved simpelt flertal. 2/3 ved vedtægtsændringer. Da fremmødet til disse arrangementer i A/B generelt er lavt ser jeg dette som en bevidst forhindring/forhaling fra bestyrelsens side. Der står intet specifikt omkring fremmødeformen eller beslutningsdygtighed ved ekstraordinære gen. fors. – kun når forslag ved alm. gen. fors. er blevet stemt på med 2/3 af de fremmødte (uanset antal fremmødte) – her kan man så indkalde til ekstraord. gen., hvor 2/3 flertal bestemmer uanset antallet af fremmødte. Men det er vel ikke min situation? Jeg behøver vel ikke kun 2/3 stemmer uanset fremmødte ved den nye ekstraordinær gen. jeg er ved at planlægge, da det ikke oprindelig var udløst af et forslag på ord. Gen. fors.? Benyttes reglerne for alm. gen. i stedet i dette tilfælde? 

Vores svar fra

Således som du beskriver det er jeg ikke i tvivl om at bestyrelsen og dirigenter var forpligtede til at fremme dit forslag til afstemning. Da du ikke kan vente på en dom, som j kan tage meget lang tid at få og som koster mange penge, har du valgt den rigtige løsning med indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis den tidligere praksis med afstemning pr brev ikke er  omtalt i vedtægten, vil det være i strid med denne praksis når bestyrelsen nu nægter dig samme mulighed. Også på dette punkt er bestyrelsen i ansvar. For at få sagen fremmet bedst muligt og ikke mindst hurtigst muligt, må du derfor gøre  de øvrige medlemmer af foreningen opmærksom på , hvorledes bestyrelsen tilsidesætter sine pligter og søger at undertrykke et medlems legitime rettigheder om drøftelse af forslag der rettidigt er indgivet, på en generalforsamling.
Du kan udforme fuldmagter som  medlemmerne kan give dig  til at stemme for dit forslag på den ekstraordinære generalforsamling, hvis de ikke ønsker selv at give møde.
Stemmereglerne fremgår af vedtægterne for foreningen. Det kvalificerede flertal kræves ved de helt ekstraordinære beslutninger og formentlig ikke i spørgsmålet som du ønsker at fremsætte til afstemning: Læs dine vedtægter så vil du finde svarene. Almindelige spørgsmål afgøres ved stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Held og lykke med sagen.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.