Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Mandatsvig

Jeg håber at de kan hjælpe med dette. Følgende oplysninger var vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen i andelsboligforeningen har i 2006 og i 2007 købt aktier for 340.000,- kr. og virksomhedsobligationer for 1.000.000,- kr. § 27 i foreningens vedtægter står der: Bestyrelsen skal varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsens bemyndigelse til investering af foreningens likvide midler omfatter ikke køb af aktier, og ej heller køb af virksomhedsobligationer. Bestyrelsen kan kun træffe en sådan beslutning, hvis der foreligger en godkendelse heraf fra foreningens generalforsamling. Advokaten skriver efterfølgende: Bestyrelsen har ikke været klar over dette forhold, men handler i tillid til en investeringsrådgiver i banken, som har været foreningens bankfor- bindelse i en lan årrække. Andelshaverne bliver først bekendt med købet på generalforsamlingen den 6. maj 2009, da der er et minus på det samlede beløb i regnskabet – værdipapirer – 460.000,- kr. i forhold til 2007 og 2008. Andelshaverne forlangte en redegørelse herfor, og det er det bestyrelsen skal fremlægge i morgen. Bestyrelsen forsøger at lægge ansvaret over på andelshaverne ved at foreslå i indkaldelsen, at andelshaverne bestemmer, hvornår disse papirer skal sælges, og så får jo medansvar for tabet. Er det mandatsvig? Kan jeg alene melde bestyrelsen til politiet? Kan jeg blive ekskluderet fra andelsboligforeningen ved at fremlægge dette? Hvad med advokat, revisor og administrator, har de et medansvar? Jeg kan ikke forvente opbakning fra ret mange af beboerne, de tror blindt på bestyrelsen.

Vores svar fra

 
 
Som du fremstiller det, mener jeg at bestyrelsen er gået ud over sin beslutningskompetance og har påført foreningen et tab.
 
Forholdet bør anmeldes til bestyrelsesansvarsforsikringen, idet bestyrelsesmedlemmerne ellers kan blive persolig erstatningsansvarlige.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Thomas Damsholt, advokat (H)
 
 
 
Rabenhorst & Thorlacius A/S

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.