Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Lokalplan

Vi har den 2. febr 2010 underskrevet købsaftale på lejlighed. Vi havde forinden sat os grundigt ind i foreningens økonomi, vedtægter og generalforsamlingsreferat – på hjemmesiden har vi desuden læst lokalplanen! Tilfældigt opdager vi så idag, at denne lokalplan er ændret pr 18.01.10, da der skal opføres et højhus på 16 etager som nærmeste nabo- et forhold vi ikke er blevet gjort bekendt med men som ejerne har kendt til! Er dette et grundlag for opsigelse af købsaftale eller evt nedsættelse i pris?

Vores svar fra

Det lyder som en beklagelig situation.

Som det sikker er jeg bekendt er der fortrydelsesret, således at man kan fortryde køb af andelslejligheder, hvis man inden 6 hverdage giver besked derom og i øvrigt opfylder de øvrige betingelse i lov m forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Da jeg ikke ved hvornår sælger har underskrevet købsaftalen  og dermed ikke ved hvornår fortrydelsesfristen begynder at løbe får du lige bestemmelsen omkring fristens starttidspunkt:

”Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6 hverdage  efter aftalens indgåelse  giver skriftlig underretning til sælgeren  om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. Underretningen skal være kommet frem  inden fristens udløb. 
Stk. 2. Er aftalen indgået ved køberens antagelse af sælgerens tilbud om salg, skal den i stk. 1 nævnte underretning være kommet frem senest 6 hverdage efter, at tilbudet er kommet til køberens kundskab.” 

Er fristen – mod forventning endnu ikke sprunget kan du fortryde med betaling af godtgørelse på 1% af købesummen.

                                                                                                                    —o0o—

Er fortrydelsesfristen sprunget ser det desværre ikke så godt ud.

Det er min vurdering, at sælger kan have  tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at orientere om, at der kommer et så stort højhus på nabogrunden. Dette navnlig, hvis den fremtidige bebyggelse vil give væsentlige gener i form af skyggevirkning eller lignende. Det betyder, at der kan  være mulighed for at komme igennem med et mangelkrav mod sælgerne alt afhængig af de konkrete omstændigheder.

Praksis viser imidlertid, at der skal endog ganske meget til førend man som køber kommer igennem med hævepåstand.

Ophævelse kan eksempelvis komme på tale, hvis lejlighedsopdeling mangler myndighedsgodkendelse eller lignende graverende tilfælde. Det er umiddelbart min vurdering, at det i din mail beskrevne ikke er af en sådan karakter at der hjemler ophævelse. 

Der kan således efter min vurdering maksimalt blive tale om et passende afslag i købesummen, som følge af de mangelfulde oplysninger.

Håber ovennævnte hjælper dig videre.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.