Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Leje eller ideel anpart?

Jeg har et par spørgsmål der går ud på at vi har af et gammelt ægtepar fået tilbudt at købe deres landejendom – hvor huset består af to boliger. Vi er lidt usikre på om vi kan få lov til at købe ejendommen selv og hvis vi kan, hvordan beregner jeg den reelle lejeindtægt efter skat? Skal vi benytte os af bundfradrag eller regnskabsmæssigt fradrag? Kan man trække noget af gælden fra? Hvad er forskellen på ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten? vi har fået et budget der ser således ud: tv. (bor udlejer i) 110kvm th. (udlejes) 140kvm Ejendomsskat 6660,00 Århus Vand 4317,00 Renovation inkl. tømning af septitank 3395,00 Husforsikring (eksl. indbo for lejere) 8570 El tv. 8181 el th. 6000 Skorstensfejer 533,00 Varme (eget pillefyr) 16000,00 Der er også den mulighed at vi kan købe huset sammen med en anden familie – er det ideel anpart man benytter her? Og hvordan deler man det op i praksis? Hvordan opgør og betaler man fællesudgifterne såsom ejendomsværdiskat?

Vores svar fra

Så vidt jeg forstår spørgsmålet, er der tale om en udlejningsejendom med to lejligheder. Hvorfor I vil købe den står ikke klart for mig. Det er heller ikke klart, hvad der skulle være til hinder for købet – er det landbrugsloven, I tænker på?
Skattemæssigt beskattes I af lejeindtægten og trækker udgifter fra. Ejendomsskat er grundskyld til kommunen. Den beregnes af grundværdien. Ejendomsværdiskat bliver der ikke tale om, når I ikke selv benytter ejendommen.
Man kan købe en ejendom sammen med andre. I så fald bør oprettes en samejeoverenskomst. Hvis tanken her, at man skal have hver sin financiering skal ejendommen opdeles på en eller anden måde. Det kan være som idelle anparter, der er en form for sameje. Det kan også være som ejerlejligheder, men mindre ejerlejlighedslovgivningen forhindrer det. Det kan en landinspektør svare på.
Budgettet tyder på oplysninger om, hvad det vil koste at bo i den lejlighed, som sælger ikke bor i.
Uden at kende jeres forudsætninger er det svært at blive mere præcis. I er velkomne til at sende informationerne til mig, og så kan vi drøfte det videre forløb over telefonen.

Venlig hilsen

Advokat Per Nielsen (H)

Direkte tlf. 96 31 33 60

E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.