Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Leje af kælderlokale

Er der noget,som best. skal være særlig opmærksom på, når den skal udfærdige kontrakt for en ét års periode af udleje af 9m2 kælderlokale til en andelshaver, hvor der hverken må være beboelse eller erhverv ? Hvor lang tids varsko skal lejer give ved opsigelse inden den eet årige periodes udløb, hvis han vil opsige kælderlejemålet forinden ?

Vores svar fra

Ved tidsbestemte lejekontrakter ophører lejeforholdet uden yderligere varsel den aftalte dato. Kun hvis det er aftalt, kan lejeaftalen bringes til ophør før den aftalte dato. Såfremt det er en del af parternes aftale, at lejer trods den tidsbestemte lejeaftale kan opsige lejeforholdet står det parterne frit for at aftale et passende opsigelsesvarsel. I en situation som denne, hvor der er tale om et kælderrum, er det min vurdering at et opsigelsesvarsel på 1 måned til den 1. i en måned vil være et passende varsel.

Med venlig hilsen
Anne Trankjær
Advokat
Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.