Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Krav om efterregulering af pris på solgt andelslejlighed. Er det lovligt?

For ca. tre måneder siden solgte jeg min andelslejlighed. Prisen blev sat efter den på det tidspunkt kendte andelskrone og prisfastsættelsen blev ved underskrift godkendt af køber og bestyrelsen, og administrator udbetalte mig pengene. Der findes i salgsaftalen ingen klausul for regulering af salgsprisen, hvis andelskronen ændres. Nu er der indkaldt til Generalforsamling, hvor der på baggrund af ny valuarvurdering skal stemmes om en lavere andelskrone. Hvis der bliver stemt for dette, kræver købere/administrator at jeg tilbagebetaler differencen mellem ”gammel” og ”ny” andelskroneværdi tilbage til dem. Årsagen er følgende: ”…foreningens vedtægter (§ 13) samt andelsboligforeningsloven (§ 5), der indebærer et forbud mod overdragelse af en andelslejlighed til en højere værdi, end hvad der lovligt kan beregnes med baggrund i andelsboligforeningsloven og vedtægter i øvrigt. Det indebærer, at det vil være ulovligt og i strid med foreningens vedtægter at gennemføre overdragelser med baggrund i den gamle andelskroneværdi, idet valuarvurderingen er fra før salget” Jeg kendte intet til valuarvurderingen inden salgsaftalen, men det må formodes at bestyrelsen gjorde. Mine spørgsmål er: -Kan køber kræve at jeg tilbagebetaler differencen? -Er der tale om ulovlig overpris? (Både køber og bestyrelse har underskrevet) -Er det Bestyrelsen der har begået en fejl. Og er der tale om en ulovlig handel? -I givet fald kan jeg så omgøre handlen og undlade at sælge? Jeg kendte jo ikke forudsætningerne. 

Vores svar fra

 
 
For at give dig et tilfredstillende svar kræver det at jeg har kendskab til vedtægter og generalforsamlingsreferater.
 
Du kan have en pointe i at bestyrelsen/administrator måske har begået en fejl ved at benytte en for gammel valuarvurdering.
 
Du bør henvende dig til en boligadvokat.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Thomas Damsholt, advokat (H)
 
 
 
Rabenhorst & Thorlacius A/S

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.