Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Kompetence til godkendelse af nyt medlem

Spørgsmål: I følge foreningens vedtægter kan man blive medlem, når diverse kriterier er opfyldt -herunder at man bliver godkendt af bestyrelsen. Heraf følger logisk set, at bestyrelsen kan nægte at godkende, og det konkrete spørgsmål her er : Kan I venligst hjælpe os med relevante eksempler på kriterier for, hvornår ikke bør godkende et nyt medlem ? Altså nægte at godkende ??? Med venlig hilsen p.b.v. Ebbe

Vores svar fra

Kære Ebbe 
 
Dit spørgsmål er yderst relevant og jeg gennemgår det altid nøje, når jeg underviser i bestyrelsens kompetencer.
 
De fleste vedtægter indeholder bestemmelser om bestyrelsens godkendelse af kommende andelshavere. At bestyrelsen skal godkende betyder ikke, at denne har fri ret til at afvise potentielle andelshavere. En afvisning kræver en konkret og saglig begrundelse. Det er lidt de samme krav, som stilles til det offentlige, når man her træffer en afgørelse i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper.
 
En saglig begrundelse kan f. eks. være:
 
Den potentielle andelshaver har tidligere boet i en lejlighed i foreningen og har overtrådt husordenen groft – eksempelvis som fremlejetager.
Den potentielle andelshaver er et tidligere medlem af foreningen, men har været ekskluderet.
Disse begrundelser er både sagligt funderede og tager udgangspunkt i et konkret hændelsesforløb.
 
Jeg håber, at mine eksempler kan hjælpe jer lidt på vej.
 
Med venlig hilsen
 
Tom Petersen
Administrationschef
 
DATEA A/S

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.