Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Kompetancer m.m.

Spørgsmål: Har bestyrelsen kompetance til at fastsætte og håndhæve regler som ikke er drøftet eller vedtaget ved en generalforsamling ? Som f.eks. følgende. Det er ikke tilladt at opsætte paraplytørrestativ, læhegn om terrassen skal aftales at være samme udformning og farve som naboerne i samme række med 3-7 andelshavere. Uddrag fra vedtægter §11 stykke 2. Andelshaverne er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interresse. Kan denne paragraf benyttes til at forlange at man skal ansøge bestyrelsen om enhver udvendig forandring bl.a. også i haven ? Som jeg læser den omhandler den kun forandringer som gør indgreb i bygningen f.eks. en udestue. Hvor almindeligt er det at vedtage regler for hvordan den enkelte andelshaver indretter sit private haveareal ? M.V.H. Erik

Kære Erik  Det er normalt at ting som placering af tørrestativer, udformning af læhegn, valg af farver m.m fremgår af foreningens husorden. Er der ikke en husorden vil det være en rigtig god ide at denne laves. Indtil da må bestyrelsen give retningslinjer. Håber I finder en løsning. Med venlig hilsenAnette DyhlAdministrationschef
DATEA ASLyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngbywww.datea.dk

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.