Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Køb ved udskudt generalforsamling. Lovligt?

Vi købte i marts 2009 en andelslejlighed fra formanden i en andelsforening. Der forelå på dette tidspunkt ikke et regnskab for 2008, idet generalforsamlingen for 2008 var blevet udskudt et år aht. “indhentning af priser på et renoveringsprojekt”, hvilket vi blev informeret om ved købet. Så vi købte til prisen fastsat på generalforsamlingen 2007, hvilket vi var bekendt med, samtidig med at vi mundtligt fik at vide, at andelen ville stige en smule i pris. (Et udkast til et regnskab for 2008 var på dette tidspunkt ifølge administrator formanden i hænde). I maj afholdtes generalforsamlingen for 2009 og prisen faldt med godt kr. 110.000. Vi handlede i god tro, da vi havde stor tillid til sælger som formand for foreningen. Er handlen foretaget efter loven? Eller ville vi få noget ud af at køre en sag set i forhold til, at det var formanden vi købte af, som udskød generalforsamlingen et år og som I vore øjne tilbageholdt væsentlige oplysninger?

Vores svar fra

Kære Spørger,
Det lyder uheldigt og meget beklageligt.
Handlen er ikke foregået ”efter bogen”. Hvis den valgte fremgangsmåde har afstedkommet en overpris i strid med andelsboliglovens § 5 er tilbagesøgningskravet imidlertid forældet efter andelsboliglovens § 16, stk. 3, hvorefter retssag skal være anlagt senest 6 mdr. efter andelshaveren var eller burde være blevet bekendt med forholdet.
Retspraksis viser, at der ikke skal meget til førend fristen begynder at løbe, hvorfor den under alle omstændigheder må anses at skulle regnes fra Generalforsamlingen i maj 2009, hvor jeg forstår at andelskronen blev nedsat.
Udgangspunkter er endvidere, at der ikke kan gennemføres krav mod administrator eller foreningen, da disse vil kunne gøre gældende, at I har tilsidesat jeres tabsbegrænsningspligt ved ikke at sagsøger sælgeren inden for 6 mdrs. fristen.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: erma@advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.