Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Køb af andelsbolig – endnu ikke modtaget andelsbevis

 Jeg har et par spørgsmål vedr. nyelig køb af andelsbolig. 1. Det er nu 6 uger siden jeg overtog lejligheden, men har endnu ikke modtaget mit andelsbevis. Bestyrelsen har sendt det ind til advokat/administrator, men denne har ikke returneret det til mig. Jeg har forgæves forsøgt, at få fat på advokaten. Hvornår kan jeg forvente at få andelsbeviset? Pengene ved køb blev indbetalt d. 28.9. så det er ikke et spørgsmål om penge 2. Før tidsfristens udløb gjorde vi opmærksom på nogle fejl og mangler i lejligheden. a) 4 løse stikkontakter der hænger ud af væggen. b)Et blandingsbatteri ved køkkenvask der er løst og der siver vand ud forneden i installationen. c) Isoleringsmateriale/lister ved altandør og vindue er “kradset op”. Sandsynligvis i forbindelse med kat i hjemmet tidligere. d)Der mangler fejelister ved gulve i to værelser og det trækker ind fra gulvet. e)Der er slået et skår af toiletet, der også løber efter udskyl. f) Andelsforeningen har et krav om, at der skal være et støjdæmpende underlag på altangulvet. Der er intet underlag på altangulvet. Er vi selv ansvarlige for at få lagt det, når det er et krav? Sælgeren har modsat sig, at ovennævnte udbedres og kalder det almindelig slitage. Som købere er vi uenige og har rettet endnu en henvendelse til advokaten, sælger og bestyrelsen, hvor vi beder ovennævnte udbedret. Den sidste henvendelse er ca. 3 uger siden . . og vi har endnu ikke fået svar. Hvem er ansvarlig for, at manglerne udbedres og at der kommer en afgørelse? Vi har købt lejligheden på 109 kvm på Vesterbro for 2.5 mill. kr. Vi har selv udbedret mangler i vores fraflyttede andele og forstår ikke, at advokaten/administrator kan acceptere, at vores sælger “blot” kalder ovennævnte mangler og fejl for “almindelig slitage”. Vi er imidlertid blevet bekendte med, at sælger er om ikke ven så bekendt til advokaten og er flyttet ind i samme ejendom som advokaten bor i. Vi regner selvfølgelig med, at disse to ting holdes adskilt, men idet sagen trækker i langdrag fra sælger og advokat side, har vi besluttet os for at kontakte Jer.  

Vores svar fra

Der bør nok ikke gå så lang tid før du modtager andelsbeviset, men det er kun administrator, der kan give dig et sikkert svar.
I de fleste vedtægter er angivet, hvorledes man skal forholde sig til mangler konstateret efter overtagelsen og jeg vil derfor anbefale, at du nøje læser jeres vedtægter.
Hvis foreningen benytter standardvedtægten fremgår det af § 15, stk. 5, at “Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen hvis forlangedet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdragelsen, således at beløbet først udbetales, år der ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.”
For at finde en løsning, vil jeg foreslå, at du sammen med sælger og bestyrelsen bliver enige om, at der foretages et syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes at af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, således at sagen løses forligsmæssigt på grundlag af skønnet. Du skal dog kontrollere indholdet af vedtægterne.

“at – afhængigt af indholdet af vedtægten – skønssagen bør arrangeres således, at skønsmanden også tager stilling til fordelingen af omkostningerne under hensyntagen til sagen udfald”.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.