Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Klage over tidligere vurderingsrapport

Hej,

Vi står og skal til at sælge vores andelslejlighed, som vi har boet i de sidste 4 år. Vi har nu fået en vurderingsrapport og 2/3 af fradragene er for fejl/mangler som var der ved indflytning i 2013 og som ikke var påpeget i den tidligere vurderingsrapport. Det er samme firma, som i sin tid lavede den gamle rapport, som nu også har lavet den nye – de har bare fusioneret med et andet selskab og går derfor under et andet navn.

Fx er det blevet påpeget at vores badeværelse ikke lever op til bygningsreglementet om fugt og holdbarhed, da der er synlige mursten (Lidt af en murstensvæg med vådrumsmaling på). Dette står som da vi overtog det for 4 år siden. Det er også blevet påpeget at der i loftet er 2 revner, som også var der ved indflytning, men ikke nævnt i rapporten. Vi skal også udskifte låsen på køkkendøren, da den er “ulovlig” og igen, så er det den samme lås som der var da vi overtog den.

Kan det være rigtigt at vi intet kan gøre nu her 4 år efter, hvor det viser sig at den tidligere vurderingsrapport var decideret mangelfuld? Det resulterer i at vi skal lave et fradrag på 20.000 kr. og hvor er det bare ærgerligt altså!

Louise

— Louise

Vores svar fra

Det lyder desværre som en noget uheldig sag. Hvis I kan bevise, at manglerne også var til stede da I overtog lejligheden kan det ikke udelukkes, at det kunne have udløst mangelansvar overfor sælgeren, men det forudsætte i udgangspunktet, at I var blevet opmærksomme på problemet noget før og havde rejst kravet overfor sælger noget tidligere. Udgangspunktet er, at mangelkrav forældes på 3 år, hvilken forældelsesfrist imidlertid suspenderes, hvis man hverken var eller burde være bekendt med manglens eksistens. Forældelsesfristen kan – betinget af at man hverken vidste eller burde være bekendt med manglen – suspenderes frem til 10 år efter overtagelsen.

Efter min vurdering, kan I ikke få suspension for revnerne i loftet, da skaderne formentlig er synlige. I kan efter min vurdering nok heller ikke gennemføre mangelkrav på de andre punkter, idet dette forudsætter, at det skaden koster omkring 5-8% af købesummen at afhjælpe. Jeg kender ikke købesummen, men du oplyser, at der fradrages kr. 20.000, hvorfor jeg tillader mig at gå ud fra, at skaden ikke koster mere end 5-8% af købesummen at afhælpe. Er det korrekt, vil den falde under mindstegrænsen for afslag, hvorfor du ikke kan gennemføre mangelkrav.

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.