Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Klage over ejendomsvurdering

Vores bestyrelse har på eget initiativ, og uden at informere om dette, klaget over ejendomsvurderingen for 2008. De har desværre fået medholdt i klagen hvilket har bevirket at vurderingen nu er så lav at vores lån i foreningen overstiger 80% af vurderingen. Som følge heraf vil banken have et ekstraordinært afdrag. Spørgsmål 1. Må en bestyrelse klage over en vurdering unden at dette har været til afstemning. Selv om nedsættelsen havde været mindre, kunne dette jo betyde at medlemmer med høje lån i andelen ville komme i vanskeligheder. Spørgsmål 2. Hvilke sanktionsmuligheder har vi overfor bestyrelsen. Spørgsmål 3. Kan man få bestyrelsens ansvarsforsikring til at dække det ekstraordinære afdrag.

Vores svar fra

”Det er bl.a. bestyrelsens ansvar at påse at andelenes værdi opgøres korrekt. Dette indebærer efter min opfattelse, at en bestyrelse gerne uden generalforsamlingens godkendelse må påklage den offentlige vurdering, såfremt bestyrelsen har en saglig begrundelse hertil. Jeg mener dog, at bestyrelsen er forpligtet til at informere samtlige andelshavere omkring en sådan påklage, idet dette kan medføre en ændring af andelenes værdi. Har en påklage medført en nedsættelse af den offentlige vurdering, må det kunne lægges til grund, at klagen har været berettiget. Afgørende er at det i princippet må være i alles interesse at få fastlagt en korrekt offentlig vurdering. Endelig kan I overveje at ændre værdiansættelsesmetode i foreningen.”

Med venlig hilsen
Eske Hald
Advokat

Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16 eh@takovda.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.