Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Kan de frit overtge min lejlighed

Kære Panel. Jeg har haft fremlejet min andelbolig i 2 år og nu tvinger bestyrrelsen mig til at sælge. Som alle ved er det ikke lige tiderne til at afsætte boliger på. I vedtægterne står der følgende: paragraf 14 stk 2 kapitel C c) Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller frafalder han inden dette tidspunkt indstillingsretten eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17. § 17 Stk. 1 Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Stk. 2 Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Stk. 3 Alle vilkår for overdragelse skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. 11 Stk. 4 Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Stk. 5 Køberen af andelen overtager lejligheden i den stand den forefindes ved overdragelsen. Betyder dette reelt at såfremt boligen ikke er beboet efter 3 måneder kan bestyrelsen overtage den for 1 krone? og i så fald er dette lovligt? Jeg håber på hurtigt svar da jeg gerne vil bringe dette på på vores generalforsamling tordag den 19 marts. Jeg har vedhftet link til vores paragraffer: http://www.sctkjeldshus.dk/filer/andrefiler/Vedtaegter_opdateret_2007.pdf På forhånd tak for jeres hjælp.

Vores svar fra

Den normale praksis er, at du sætter lejligheden til salg og må gå gradvis ned i pris, da lejligheden jo skal sælges når du ikke bebor den og ikke længere har tilladelse til fremleje. Du bør have god tid til dette i dagens besværlige marked. Jeg foreslår du tager spørgsmålet op på generalforsamlingen, da alle bør kunne indse det rimelige heri. Nej, man kan ikke tvinge dig til at sælge til 1 krone !

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.