Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Kan bestyrelsen det?

I forbindelse med en utæt varmeveksler har vi haft besøg af en VVS mand til at bese varmeanlægget. Besøget resulterede i, at VVS firmaet sendte et tilbud, der tilbød et nyt varmeanlæg for kr. 61.700 ekskl. moms, forudsat at vi modtog tilbudet og igangsatte arbejdet med det samme. Vores kontaktmand til nævnte VVS firma har senere skønnet at de samlede omkostninger vil blive kr 100.000.

Et flertal af bestyrelsen har vedtaget at igangsætte arbejdet, men vi vil dog gerne indhente et tilbud mere. Jeg skal derfor bede om råd vedrørende følgende. I vores vedtægter §26.2 står der: Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele, og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling. B

estyrelsen består af fem medlemmer ud af foreningens 12 andele. Mit spørgsmål er følgende: kr.100.000 er det en udgift til “væsentlig forandring af fælles bestanddele” eller en udgift, indenfor den økonomiske ramme, vi som bestyrelse kan afholde uden at spørge på en generalforsamling?

Vores svar fra

Som udgangspunkt har en bestyrelse en bemyndigelse, mandat og pligt til at sørge for ejendommens løbende drift.

Hvis en varmeveksler går og en reparation ikke kan betale sig, ligger det normalt inden for bestyrelsens mandat at bestille udskiftning – også selvom udgiften medfører at budgettet for vedligeholdelse evt. overskrides i et vist omfang.

Det er klart, at der kan være tale om situationer, hvor udgiften til en ny varmeveksler eller andre dyre installationer bliver så voldsomme, at det er nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, f.eks. hvor der ikke er likviditet til udgiften og der derfor skal optages lån eller opkræves ekstraordinært hos medlemmerne.

Det er ikke altid nemt at afgøre, hvor grænsen går, da det både afhænger af foreningens økonomiske situation, størrelse og budgetramme i øvrigt sammenholdt med om udgiften/udbedringen har en vis uopsættelig karakter

Men den bestemmelse som du refererer fra (og som findes i mange standardvedtægter) mener jeg ikke umiddelbart er relevant for denne situation. Bestemmelsen vedrører i højere grad en situation, hvor der påtænkes afholdt en udgift på f.eks. opsætning af altaner på en ejendom, der ikke har altaner i forvejen. Det vil sige hvor ejendommens forandres – modsat blot vedligeholdes.

Mvh

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.