Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Kælderrum og adgang til haner

Spørgsmål: I vores forening har nogle andelshavere kælderrum, hvor der sidder haner – haner der skal bruges i fbm. lukning for vand og varme. Kælderrummmene er aflåst. Således har bestyrelsen ikke direkte adgang til hanerne. Det ene rum er udlejet med en opsigelsesfrist på 12 måneder. Ingen af andelshaverne der har kælderrummene (alle af samme familie og de eneste der har kælderrum) ønsker at afgive deres rum, samt udlevere ekstra kopinøgle til bestyrelsen. Hvordan kan dette problem håndteres? Der har for nylig været en episode hvor håndværkere måtte gå uden at kunne få adgang til hanerne og dermed at den pågældende andelshaver ikke fik udført sit arbejde den dag. Familien der har kælderrummene er meget imod den nye bestyrelse. Familien rummer den gamle formand (gennem 25 år) og hans sønner, datter og barnebarn. Der er således i forvejen en spændt stemning mellem disse parter. Kan i rådgive i forhold til dette?

Kære Mia Det fremgår formentlig af vedtægterne at der skal gives adgang til  sådanne haner. Hvis ikke er der tale om en almindelig ret som skal respekteres af kælderrumslejerne.Hvis det f.eks er nødvendigt af hensyn til en underbo at skaffe sig adgang til en beboelseslejlighed er vedkommende pligtig at give adgang.Hvis  lejerne fortsat ikke vil give adgang, må foreningen opsige lejekontrakten om kælderrummene og tilbyde lejemålet til de samme lejere men på det udtrykkelige vilkår at der skal gives adgang for aflukning af hanerne. , når det er nødvendigt.Hvis de fortsat vægrer sig må kælderummene lejes ud til anden side eller disponeres af fællesskabet.Foreningenkunne konsultere en advokat for at få spørgsmålet belyst konkret ud fra de faktiske forhold, kontrakter mv.   Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 HelsingørADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.