Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Indstillingsret

Jeg har stået på en intern venteliste i min AB, hvor bestyrelsen har afvist mig indstillingsretten til den andel jeg fraflytter. Den interne venteliste omfatter reelt kun de lejl., der fortsat er udlejet i AB. Om overdragelse står i vedtægterne: § 14: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen i følgende rækkefølge: a) Til personer, som indstilles af andelshaveren. b) Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har bestyrelsen indstillingsretten til den nu ledige bolig. c) Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Foreningen henviser til § 14 b i vedtægterne og afviser mit krav om indstillingsret. Har bestyrelsen hjemmel til ikke at respektere rækkefølgen i § 14? Bestyrelsen har derudover iværksat en lodtrækning blandt alle interesserede andelshavere om indstillingsretten til min andel. Har de hjemmel til dette? Endvidere kan jeg oplyse, at ingen andre andelshavere står på venteliste til min fraflyttede andeltype. Jeg er naturligvis interesseret i indstillingsretten, idet processen yderligere vil trække et salg ud og dermed min finansiering af såvel nyt køb af andel samt dobbelt husleje i en udskudt periode. Denne risiko er på min side. Administrator af AB sammenligner mine økonomiske problemstillinger ved boligskifte med “alle andre former for boligskifte”. Jeg mener dog ikke det er sammenligneligt, da jeg reelt ikke har nogen indflydelse og er frataget handlekraft i det videre salg af min egen andel. De nævner i øvrigt at mine problemer er foreningen uvedkommende, men at de samtidig har et ansvar for en fair og hurtig behandling. Denne dobbeltrolle har jeg ikke den store tillid til, når min økonomi afhænger af et hurtigt salg. Umiddelbart ville den mest pragmatiske løsning vel være at tildele mig indstillingsretten, når nu der ikke findes nogen venteliste til min andel? Har jeg ret i mine fremførte argumenter og hvordan vil i rådgive mig i denne situation? Med venlig hilsen Stig
Ejerforeningsnavn: A/B Ørnegaarden
Navn: Stig Christophersen

Vores svar fra

Kære Stig Christophersen
Sådan som vedtægten er formuleret har du en ret til at indstille en ny andelshaver og bestyrelsen/foreningen skal respektere denne ret. Noget andet er at bestyrelsen skal godkende en ny andelshaver, men da dette skal ske efter saglige kriterier vil du skulle kunne forvente en godkendelse af den du indstiller ,medmindre der er noget helt sagligt at indvende mod personen.
Bestyrelsen må ikke i denne situation tage andre hensyn, som f. eks  at forbedre foreningens økonomi gennem en tilsidesættelse af din indstillingsret.
Noget andet er at du alene taler om egen økonomisk situation, der vil blive forringet ved at det er bestyrelsen der indstiller. Hvis du ikke har en konkret person i sigte som ny andelstager,
kunne du bede bestyrelsen reagere straks og komme med en indstilling, således at overdragelsen kommer på plads hurtigt, som ønsket af dig.
Men juridisk har du retten, hvis du vil udnytte den.Du kan gøre bestyrelsen erstatningsansvarlig for det tab du lider ved at du ikke får din ret.

Med venlig hilsen
henning petersen
advokat
advodan helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.