Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Indstille salg af andelslejlighed

Spørgsmål: Hej. Jeg blev i juni måned i år bedt om at meddele bestyrelsen i andelsboligforeningen, om jeg pr. 15 oktober ville flytte tilbage i min lejlighed, der var fremlejet til den 15. oktober. Hvis ikke, måtte jeg sælge lejligheden.

Jeg skrev et svarbrev kort efter, i hvilket jeg bad bestyrelsen forlænge min fremleje med tre måneder. Den vigtigste grund hertil var, at jeg netop var ved at søge en stilling i København, men først ville få svar en gang i november el. december.

Da jeg pt. er bosiddende i Berlin, hvor jeg har kæmpet en brav kamp for at finde job og fodfæste, ville jeg ikke have mulighed for at flytte tilbage til Kbh., inden jeg med sikkerhed vidste, om jeg ville have et job at flytte hjem til, da jeg jo så ville miste alt det, jeg havde opbygget i Berlin.
Bestyrelsen meddelte mig dog den 9. august, at den ikke ville have mulighed for at forlænge min fremleje.
For at kunne forlænge min fremleje ville den være nødsaget til at fremlægge min forespørgsel på en generalforsamling, skrev den i brevet. En sådan ville ikke finde sted foer den 15. oktober, hed det videre. Jeg blev derfor nød til at træffe en beslutning, og da jeg ikke ville opgive mit arbejde i Tyskland, besluttede jeg på dette grundlag at sælge lejligheden.

Salget er nu så godt som afsluttet. Imidlertid blev en generalforsamling afholdt inden den 15. oktober, nemlig den 11. oktober.
Dette betyder, at man rent faktisk ville have haft mulighed for at behandle min forespørgsel paa en generalforsamling. Og det betyder, at jeg burde have haft en frist helt frem til den 11. oktober, inden jeg traf en afgørelse. Det er nemlig sådan, at jeg har fået stillingen i København og derfor nu rent faktisk har brug for min lejlighed.
For mig at se, har bestyrelsen tvunget mig til at træffe en afgørelse for tidligt og på et falsk grundlag. At det forholder sig sådan gik op for mig for nogle uger siden, da jeg læste bestyrelsens brev af 9. august igennem igen og så, at hovedargumentet for ikke at forlænge min fremleje var, at en generalforsamling ikke ville finde sted inden den 15. oktober.

Jeg har beholdt lejligheden i de år, jeg har boet i udlandet, i tilfælde af at jeg skulle søge og få den stilling, jeg nu har fået. Og jeg har gjort, hvad jeg kunne, for ikke at havne i den knibe, jeg nu befinder mig i. Bestyrelsen fastholder salget, selvom jeg for allerede to uger siden gjorde dem opmærksomme på, at jeg ønskede at indstille salget. Bestyrelsen har endvidere givet den eventuelle køber nøglerne til min lejlighed.

Mine spørgsmaal lyder nu: hvilke muligheder har jeg for at bremse salget, som jeg føler er sket på et falsk grundlag? Hvilke muligheder har jeg overhovedet? Ville sætte stor pris paa et snarligt svar. Takker mange gange på forhånd! Med venlig hilsen, Hans Christian

Vores svar fra

Kære Hans Christian

Du skriver at salget er så godt som afsluttet, hvilket må indebære at du har truffet aftale med både foreningen og den ny andelshaver om vilkårene for dit salg. I denne situation kan du ikke nu fortryde din indgåede aftale.Hvis der ikke er truffet endelig aftale og f.eks endnu ikke udarbejdet købsaftale er det min vurdering at du kan trække salget tilbage.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Henning Petersen
advokat

ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.