Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Indskud udover værdi for andelsbevis

Når man køber en andel i vores boligforening, betaler man udover værdien kr. 10.000 i indskud.Der er ikke noteret noget om hvad de penge skal bruges til og kutume har været, at fraflytteren har fået indskud tilbage. Jeg er formand i vores bestyrelse og vi har haft ekstraordinær generalforsamling hvor en del vedtægter blev ændret og hvor vi har bedt om en frivillig overdragelse af beboernes indskud til foreningen, idet der ikke er opsparing til udvendig vedligeholdelse i vores forening. Dette har 7 af de 8 andelshavere gjort, således at foreningen nu har en formue på kr. 70.000. Så vidt så godt, men vi mangler overdragelse fra den 8. andelshaver (som iøvrigt ikke deltager i generalforsamlinger og derefter kommer og overfuser bestyrelsen). Mit spørgsmål er nu: Kan vi sende ham et brev, hvori vi gør opmærksom på at hans indskud bliver overført til foreningen, for at medgå til udsat vedligeholdelse udvendig? Jeg er forberedt på, at han eksploderer og truer med at gå til en advokat, men han skal vel på lige fod med de andre andelshavere være med til at betale til udvendig vedligehold.

Vores svar fra

Indskud er et kontant beløb, der typisk er betalt ved stiftelsen for at gøre andelsboligen i stand til at betale for køb/opførelse af ejendommen. Indskuddene vil fremgå af regnskabet og svarer til egenkapital i et selskab.

Det er uklart ud fra spørgsmålet, om indskuddet på 10.000 kr. har noget med det oprindelige indskud at gøre. Det fremgår formentlig af regnskabet. Mit gæt er, at det indskud, som du nævner, er en slags depositum/forudbetaling, og at dette er baggrunden for, at beløbet udbetales til fraflytteren.

For det ”rigtige” tilbagebetales ikke ved overdragelse af en andel. Ved overdragelsen betaler tilflytteren et beløb for andelen, og dette beløb er indskuddet reguleret på baggrund af udviklingen i ejendommens værdi.

Hvis mit gæt er rigtigt, dur det ikke at overføre et depositum til indskud uden vedtægtsændring. Og det går i særdeleshed galt, hvis andelene ikke er lige store. Dét, I har gjort, er i virkeligheden at ophæve den gamle aftale om depositum og samtidig forhøje indskuddene. Det første fremgår næppe af vedtægterne og kan derfor besluttes af en generalforsamling uden videre. Men det andet kræver en vedtægtsændring, og vedtægterne beskriver, hvordan en sådan skal foregå.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.