Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Indretning af uudnyttet 1. sal til beboelse

Jeg bor i en andelsboligforening bestående af rækkehuse fra 1985. Nogle er oprindeligt bygget med udnyttet 1. sal og andre uden. Her råder andelshaveren over begge etager, den øverste er blot uudnyttet. Hvis andelshaveren for egen egning ønsker at indrette 1. salen til beboelse, efter hvilke modeller kan det da rent praktisk føres ud i livet i forhold til andelsforeningen – øget boligafgift, andelsbevis osv. I dette tilfælde er der jo ikke tale om inddragelse af fællesarealer som f.eks. loftsrum til beboelse, men om indretning af rum, som andelshaveren i forvejen har råderet over.

Vores svar fra

Desværre egner spørgsmålet sig ikke til en kort besvarelse i dette forum. En ordentlig besvarelse af spørgsmålet kræver en gennemgang af foreningens vedtægter, samt viden om, hvorvidt foreningen tidligere har behandlet sådanne forhold, og i så fald hvordan. Det skal undersøges, om der skal indhentes særlig tilladelse til at inddrage 1. salen til beboelse, både fra foreningen, men også kommunen, ligesom det skal undersøges, om en sådan inddragelse medfører ændringer i boligens boligafgift m.v., og værdiansættelsen må utvivlsomt ændres. Det er ikke muligt for mig at foretage sådanne undersøgelser indenfor rammerne af dette forum. Jeg må anbefale, at der rettes henvendelse til først og fremmest bestyrelsen i foreningen for at høre, hvorledes den vil forholde sig, og hvad den vil kræve i denne sammenhæng. Så må der nok laves et projekt, som nok også skal godkendes af kommunens byggeafdeling efter forudgående godkendelse af foreningen. Så skal det føres ud i livet, og efterfølgende må så spørgsmål om værdiansættelse af bolingen, boligafgiften m.v. afklares. Hvis du skal have hjælp til alt dette, så ret henvendelse til en rådgiver omkring alle disse forhold.
Jeg kan desværre ikke behandle spørgsmålet mere konkret.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.