Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Indkaldelse til generalforsamling

I vores vedtægter står: Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med 10 dages varsel. punkterne der skal behandles , er revision af vedtægter og budget for 2012.
Fra et referat af bestyrelsesmøde den 1. nov fremgår det at der vil blive indkaldt til generalforsamling i dec. Da bestyrelsen længe har vidst at der skulle af holdes ekstraordinær generalforsamling, kan man vel ikke sige at der er sket rettidig indkaldelse.
Da vi kun er 10 medlemmer , og der er flere der ikke, med det varsel der er givet, er i stand til at møde, er vi interesseret i et svar.

Vores svar fra

Det lyder som om, at indkaldelserne ikke overholder vedtægterne. Jeg må dog tage det forbehold, at jeg ikke har set vedtægterne.

Hvis du ikke kan møde, er det muligt overfor formanden at protestere mod fremgangsmåden, og så må dirigenten tage stilling til, om generalforsamling lovligt kan afholdes.

Tilsvarende fremgangsmåde kan anvendes, såfremt du møder, men ikke alle er mødt.

Hvis en dirigent vurderer, at indkaldelserne opfylder vedtægterne – og du stadig mener, at det gør de ikke – er næste skridt en sagsanlæg, hvor du sagsøger andelsboligforeningen. Der skal en hel del til, for at du vælger dette retsskridt. Det er lidt paradoksalt, at du på denne måde kommer til at deltage i sagsomkostninger på begge sider af bordet – men sådan er dét.

Venlig hilsen

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.