Indhold i nye vedtægter

Vi skal have lavet nye vedtægter og i de gamle står der et afsnit om garanti for lån:
“Erhververen kan forlange at foreningen overfor et pengeinstitut giver garanti for lån til delvis finansiering af overdragelsessummen efter reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber”.

Skal dette afsnit være med? Og i så fald hvilken § står det under i andelsboligloven?

Maiken
Vores svar fra den 9. august 2017

Kære Maiken

Indtil den 1/2-2005 kunne man som andelshaver få stillet en garanti for lån til delvis finansiering af overdragelsessummen. Dette blev ændret i forbindelse med at reglerne om pant og udlæg blev indført pr. 1/2-2005. I den forbindelse ændrede i formentlig jeres vedtægter, så de var i overensstemmelse med lovgivningen. Da jeres forening formentlig har haft stillet en eller flere garantier inden 1/2-2005 har det været nødvendigt fortsat at have en bestemmelse i vedtægten omkring de garantier, som var stillet. Er der ikke forpligtigelser overfor nogle af andelshaverne mere, da behøver I ikke længere at have nogen bestemmelse i jeres vedtægter om garantier.

Venlig hilsen
Nicholas Wantzin

Om forfatteren: Nicholas Wantzin er advokat og indehaver af Wantzin Ejendomsadvokater, som er eksperter inden for andelsboligret og administration af andelsboligforeninger. Til dagligt hjælper Nicholas foreningerne med administration, generalforsamlinger, vedtægter, kontrakter, byggesager, boligretssager mm. Nicholas er desuden bestyrelsesformand for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration (FAE) og underviser for såvel ABF og Danske Advokater.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?