Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Indførelse af venteliste

Spørgsmål: Hej, i vores andelsboligforening overvejer vi at indføre salg via interne/eksterne ventelister. I den forbindelse er vi i tvivl om, hvorvidt det lovgivningsmæssigt altid er tilladt at bytte sin andel med en lejlighed udenfor foreningen. Dvs. at man via bytte kan omgås foreningens ventelister. Jeg har hørt noget om, at lejelovens bestemmelser altid er gældende uanset, hvad en forening måtte have bestemt sig for. Jeg vil meget gerne høre ekspertpanelets vurdering heraf. Ligeledes vil jeg være meget taknemlig, hvis I har nogle gode forslag til, hvordan et ventelistesystem kan skrues sammen. Det skal her nævnes, at sammenlægninger i ejendommen er tilladt. Mange tak for hjælpen. Venlig hilsen Ole Johansen

Kære Ole Johansen såfremt jeres vedtægter intet nævner om bytte så er det normalt sådan at man anvender lejeloven og det vil sige at man så har ret til bytte efter lejelovens regler. Vælger I nu at indføre ventelister så bør I samtidig får taget posivt stilling til bytte. Det vil sige at I i vedtægterne skal skrive om man kan bytte og i hvilke tilfælde. der er dog den hage ved det at såfremt jeres vedtægter ikke tidligere har indeholdt sådanne bestemmelser så må I ikke stille andelshaverne ringer og det vil sige at laver I en begrænsning i forhold til lejeloven vil en sådanne bestemmelse kun gælde for dem der stemmer for ændringen og for nye andelshavere. Jeg har her et eks. på en §14 der indeholder såvel bytte, sammenlægninger samt ventelister: § 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmel­se med stak. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.
 
stk. 2. Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed skal gi­ves i følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i § 20 og § 21:
 
a)      Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen­ sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op‑ eller nedstigende linie, ved bytning, eller til en person, der i mindst 1 år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren.
 
b)      Til andelshaveren af nabolejligheden til sammenlægning.
 
c)      Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttede andelshaver ind­stillingsretten til den således ledigblevne lejlighed.
 
d)      Ikke‑medlemmer af andelsboligforeningen, der efter ind­stilling fra en andelshaver er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunk­tet for indtegningen.
 
e)      Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.
 
Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttede andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. Ventelisten skal på begæring forevises foreningens medlemmer.
 
 
Håber du nu kan komme videre.
 
Med venlig hilsenAnette DyhlAdministrationschef
DATEA ASLyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngbywww.datea.dk

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.