Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ikke fordelbart beløb

For 3 år siden vedtog vi i vores forening, at vi skulle have sat altankasser på vores ejendom. Noget vi selv skulle finansiere over huslejen. For 1 år siden var tegninger og forslag til finansiering klar. Projektet blev godkendt i foreningen og skulle sættes i gang med godkendelse hos kommunen og derefter påbegyndes. Året gik og der skete ingen ting. I marts måned i år stiger ejendomsværdien markant. Bestyrelsen vælger at tilbage holde 3 mill. som i vores regnskab kommer til at figurer som et “ikke fordelbart beløb” Dette skal bruges til finansiering af altanprojektet. De 3 mill. svarer til ca. kr. 185.000 pr. andel. Mit spørgsmål er, om bestyrelsen er i deres gode ret til at tilbageholde de 3 mill, når vi for 1 år siden har godkendt projektet udefra at vi ikke havde de penge ? Noget andet er at projektet for nylig er blevet afvist hos kommunen. Jeg står og skal sælge min andel og kunne godt bruge min del af de 3 mill. og tvivler efterhånden på at projektet nogensinde bliver til noget. Så må de gøre som de har gjort ?

Vores svar fra

Hvis foreningen benytter standardvedtægten, skal andelsværdien fastsættes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet.

Lovens regler om prisfastsættelse sætter kun en grænse for, hvad man maksimalt må fastsætte andelskronen til. Reglerne hindrer således ikke en generalforsamling i at sætte andelskronen lavere end det maksimale, således at man bevarer en stabil andelskrone, hvis eksempelvis værdien af ejendommen falder eller man påtænker at optage lån i ejendommen.

Ifølge standardvedtægten er det bestyrelsen, som stiller forslag til fastsættelsen af andelskronen. Det er dog op til generalforsamlingen at beslutte, om man vil vedtage bestyrelsens forlslag eller vedtage et alterntivt forslag.

Jeg antager derfor, at spørgsmålet har været oppe på en generalforsamling. Det bør du lige kontrollere, ligesom du bør kontrollere indholdet af jeres egne vedtægter.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.