Hvornår skal generalforsamling afholdes?

Er der et krav til hvornår en generalforsamling skal afholdes?

Vi er en andels forening hvor vi undre os over at der ikke er indkaldt til møde, endnu (det er normalt i April mdr.) men når vi spørger formanden sige hun at regnskabet ikke er færdigt, og når jeg skriver til revisor så svare de ikke, hverken at de har modtaget min mail eller at det må de ikke svare på!

Bestyreslsesmedlem Hans
Vores svar fra den 21. juni 2013

Typisk afholdes den ordinære generalforsamling 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Såfremt regnskabsåret følger kalenderåret vil generalforsamlingen typisk blive afholdt inden udgangen af april. Ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsåret fx ligger fra 1. juli til 30. juni, afholdes generalforsamlingen inden udgangen af oktober.

Jeg vil foreslå, at du læser i andelsboligforeningens vedtægter, hvoraf regnskabsåret fremgår. Her fremgår også reglerne om afholdelse af generalforsamling, herunder regler om frister og krav til indkaldelse, beslutninger og referat osv.

Med venlig hilsen
Marie-Louise Jørgensen
Jurist

DATEA AS

Om forfatteren: Nicholas Wantzin er advokat og indehaver af Wantzin Ejendomsadvokater, som er eksperter inden for andelsboligret og administration af andelsboligforeninger. Til dagligt hjælper Nicholas foreningerne med administration, generalforsamlinger, vedtægter, kontrakter, byggesager, boligretssager mm. Nicholas er desuden bestyrelsesformand for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration (FAE) og underviser for såvel ABF og Danske Advokater.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?