Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Hvornår skal generalforsamling afholdes?

Er der et krav til hvornår en generalforsamling skal afholdes?

Vi er en andels forening hvor vi undre os over at der ikke er indkaldt til møde, endnu (det er normalt i April mdr.) men når vi spørger formanden sige hun at regnskabet ikke er færdigt, og når jeg skriver til revisor så svare de ikke, hverken at de har modtaget min mail eller at det må de ikke svare på!

— Bestyreslsesmedlem Hans

Vores svar fra

Typisk afholdes den ordinære generalforsamling 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Såfremt regnskabsåret følger kalenderåret vil generalforsamlingen typisk blive afholdt inden udgangen af april. Ved skævt regnskabsår, hvor regnskabsåret fx ligger fra 1. juli til 30. juni, afholdes generalforsamlingen inden udgangen af oktober.

Jeg vil foreslå, at du læser i andelsboligforeningens vedtægter, hvoraf regnskabsåret fremgår. Her fremgår også reglerne om afholdelse af generalforsamling, herunder regler om frister og krav til indkaldelse, beslutninger og referat osv.

Med venlig hilsen
Marie-Louise Jørgensen
Jurist

DATEA AS

Nicholas Wantzin
Om forfatteren Nicholas Wantzin er advokat og indehaver af Wantzin Ejendomsadvokater, som er eksperter inden for andelsboligret og administration af andelsboligforeninger. Til dagligt hjælper Nicholas foreningerne med administration, generalforsamlinger, vedtægter, kontrakter, byggesager, boligretssager mm. Nicholas er desuden bestyrelsesformand for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration (FAE) og underviser for såvel ABF og Danske Advokater.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.