Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hvordan sælger vi andelen?

vi er en andelsboligforening i et kartoffelrækkehus. I 1985 købte vi et hus med 2 lejligheder, og en butik. som blev sat istand til beboelse, men står stadig registreret som 2 et 2 familiehus Vi var 3 som stiftede en andelsboligforening, med brugsret til en etage hver.Vedtægterne blev lavet af Jerry Osbak. I alle disse år har vi skatteteknisk kunnet trække renter fra. Nu skal den ene lejlighed sælges, hvilket skaber store problemer, da Nybolig skriver at det er ulovligt at trække renter fra, fordi det hedder en andelsboligforening. Er det et spørgsmål om ord? Hvordan sælges den “tredie” lejlighed? Køber man en andel med brugsret til etage? M.h.t fastsættelse af prisen, følger vi andelsboligloven, og sælger for en trediedel af ejendommens friværdi. Er det rigtigt?

Vores svar fra

Andelsboligloven finder efter ordlyden ik ke  anvendelse på tofamilieshuse, men der følger af en vestrelandsretsdom fra 2001, at man ved vurderingen af om der er tale om et tofamilieshus eller en ejendom med flere lejligheder ike kskal lægge vægt på den offentlige registrering, men derimod på om der rent faktisk er merer end to lejeligheder (selvstændige boligenheder med køkken og bad) i ejendommen.

Jeg forstår det således, at I har udfærdiget vedtægter, hvorefter hver andelshaver har en eksklusiv rugsret til én etage i ejendommen, og at hver etage er indrette som en særsklit lejlighed. Dette betyder, at der (nok) er tale om en andelsboligforeningen omfattet af andelsboligloven. Er dette korrekt betyder det, at de enkelte andelshavere ikke kan udnytte rentefradraget for foreningens gæld. Samtidig betyder det, at overdragelse af andele må følge maksimalprisbestemmelserne i andelsboligloven.Udregningen af maksimalprisen er en kompliceret affære, allerede fordi ejendommens værdi kan opgøres på én af flg. måder: a) anskaffelsesprisen, b) den offentlige ejdnomsvurdering elle c) valuarvurdering af ejndommens kontantværdi som udlejningsejendom.

Vælges metode b eller c, skal restgælden modregns til kursværdien, hvorimod den, hvis værdiansættelsen sker med udgangspunkt i anskaffelsessummen, skal medtages til pantebrevsrestgælden.

Det lader imidlertid til, at I har et konkret rådgivningsbehov, som ligger udover rammerne for en brevkasse, hvorfor I bør kontakte advokat med viden om andelsboliger.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.