Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvor længe må jeg fremleje min andel?

Der er i vores vedtægter ikke præciceret noget om tidsforløb/begrænsninger af periode(r) for fremleje. Q: Kan jeg som andelshaver fremleje min bolig til en interesseret mulig lejer, og i hvor lang tid ? Q: Kan en eventuel lejeperiode på fx 2½ år forlænges (fornyes) ved udløb ?

Vores svar fra

Sædvanligvis fremgår det af en andelsboligforenings vedtægter, at andelshaveren selv skal bebo sin bolig i andelsboligforeningen. I sådanne tilfælde er det ikke tilladt at fremleje sin bolig, med mindre der i vedtægterne er en særlig bestemmelse, som giver tilladelse hertil. Ofte er der bestemmelser om, at man ved midlertidigt fravær kan fremleje sin bolig. F. eks. ved udstationering, studieophold i udlandet m.v. Fremleje kan så ske for en tilsvarende periode.

Hvis fremleje er tilladt uden nogen begrænsning, kan boligen udlejes uden begrænsning. Men i selve udlejningsforholdet kan det være en fordel alene at gøre dette tidsbegrænset. Laver man forlængelser af en tidsbegrænset udlejning, er der stor risiko for, at boligrette/huslejenævnet vil betragte tidsbegrænsningen som bortfaldet, og i så fald er det særdeles vanskeligt og med krav om omkring 1 års opsigelsesvarsel, og til tider umuligt at opsige lejeren.

Det er altid klogt at indhente bestyrelsens accept af en fremleje. Så er du sikker på, at bestyrelsen/andelsboligforeningen ikke efterfølgende vil protestere med fremlejen og kræve lejeren udsat.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.