Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvilke muligheder for mig/for foreningen!

Jeg har en andelslejlighed, som jeg købte for 3 år siden, og som jeg i dag har til salg. Jeg har haft den til salg hos forskellige mæglere i ca. 1 år, da jeg for det første ikke har råd til den månedlige husleje, og fordi jeg ønsker at flytte sammen med min kæreste. Andelsboligforeningen blev stiftet i 2008 og består i dag af 9 andele. Det er meningen, at antallet af andele skal udvides til i alt 18 andele efterhånden som lejemålene i yderligere 9 lejligheder ophører. Bygningerne – 3 boligblokke – er fra 1991. De 3 boligblokke består af en blanding af ejerlejligheder, lejelejligheder og andelslejligheder. Ud af de nuværende 9 andele i foreningen, er de 4 til salg pt., og jeg har kendskab til yderligere 2 andele, som ønskes sat til salg pga den høje månedlige husleje. Foreningen er baseret på indekslån. Andelsindskuddet er relativt lille, mens den månedlige husleje er meget høj. Administrationen har indtil midt på året 2010 været varetaget af det byggefirma, som i sin tid opførte boligblokkene, og administrationen er overdraget til vores forening. Tidligere er lejemål ophørt, de pågældende lejligheder sat til salg, men efter halvandet år uden interesserede købere, valgte foreningen at leje lejligheden ud. I den tid, jeg har haft min lejlighed til salg, har der været 1 fremvisning, dvs interessen er meget lille, og det skyldes den høje husleje. Mine spørgsmål er: 1) Hvordan forholder JEG mig som andelshaver bedst, når jeg ønsker at komme af med lejligheden? 2) Hvilke muligheder har andelsforeningen generelt? Ingen andelshaver har råd til at indskyde mere i foreningen – dvs evt. forhøje andelsindskuddet eller, som det er oplyst i foreningens referater af møder, at indskyde mere med henblik på omdannelse til ejerlejlighed og ophævelse af foreningen. 3) Kan andelslejlighederne omdannes til ejerlejligheder? 4) Kan foreningen ophæves? Og i så fald, hvad med indekslånene? Og hvad står man med efterfølgende, når bygningerne består af både leje- og ejerlejligheder udover andelene? 5) Af de andele, der pt er til salg, står nogle tomme, selvom der iflg vedtægterne er bopælspligt. Jeg har ikke kendskab til, at dette er et problem i foreningen. Men hvad gør jeg, hvis mit salg af lejligheden trækker ud for længe, og jeg ønsker at flytte sammen med kæresten? 6) Fordi administrationen er overgået til vores forening, har dette for kassereren medført et stort arbejde mht varme- og vandregnskabet. Varme og vand blev aflæst i december 2009. Der er endnu ikke afregnet overfor andelshaverne, men jeg har fået oplyst – ifm med mit salg – at jeg fx har et tilgodehavende på varme. Kan foreningen holde så længe på mine penge? Kan jeg forlange renter af mit tilgodehavende?

Vores svar fra

Du rejser en lang række ganske komplicerede spørgsmål.
Meget tyder på at andelene ikke kan sælges fordi boligydelsen er for høj. Jeg vil anbefale dig at sætte prisen ned, for at få lejligheden solgt, men det er jo ikke engang sikkert at den kan sælges alligevel.
Ja, I vil nok kunne ændre til ejerlejligheder da bygningerne er fra 1991. Om det er en fordel skal der regnes på.
Du og de øvrige andelshavere bør allerede nu undersøge om I hæfter personligt for de lån foreningen har optaget. I hæfter selvfølgelig for jeres indskud som vil være tabt hvis I likviderer andelsboligforeningen uden at stifte en ny ejerforening.
Jeg vil anbefale at du gennem bestyrelsen kontakter en advokat der er specialist i andels- og ejerforeninger.
Du kan nok ikke forlange renter af dit tilgodehavende for varme, men du bør forlange at beløbet udbetales nu.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.