Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hvilke “fællesudgifter” kan man pålægges?

Ved flertalsbeslutning på generalforsamling er vi blevet pålagt at betale for installation af dansk bredbånd til alle andele. Der er en tilslutningsudgift på 7500 kr. pr. andel. Man må dog selv bestemme om man vil benytte ydelserne (tlf., Kabeltv og Internet) men alle SKAL tilsluttes. Der er mellem 25 og 30% af beboerne, der ikke ønskede denne udgift. Vi havde f.eks. i forvejen – efter tilladelse fra bestyrelsen – etableret både kabelTV og Internet for egen regning… Kan det virkelig passe, at vi alligevel kan pålægges at betale solidarisk for en ydelse, vi ikke har brug for? Og som ikke vedrører ejendommen som sådan? Hvis man i forbindelse med de nye installationer ødelægger vores eksisterende kabelføring, er det så Andelsforeningen, der skal betale for at få den genetableret (det siger TDC, at det er). Vi har jo lov til at bruge den – så må man vel ikke bare fjerne den? Eller? Er der ingen grænser for hvad man som andelshaver kan blive pålagt af “fællesudgifter”? Kunne man f.eks. forestille sig tvungen udgift til delebil, selvom man måske ikke har kørekort?

Vores svar fra

For nogle år tilbage var det en ganske stor beslutning, når en andelsboligforening ønskede at indlægge bredbånd. I dag er det dog så almindeligt, at en beslutning herom – afhængigt af vedtægten – som udgangspunkt vil kunne træffes ved simpelt flertal.

Hvis man i forbindelse med de nye installationer kommer til at beskadige den eksisterende kabelføring, vil andelsboligforeningen – rigtigt nok – som udgangspunkt skulle betale for genetablering, med mindre andet fremgår af de vilkår bestyrelsen måtte have stillet i forbindelse med godkendelsen i sin tid.

Du spørger herudover, om der er nogle grænser for, hvad man som andelshaver kan blive pålagt? Det er der naturligvis. Disse grænser følger af vedtægten (særligt formålsbestemmelsen og bestemmelsen om generalforsamlingsbeslutninger), lovgivningen og almindelige foreningsretlige principper. Eksemplet med en delebil vil som den altovervejende hovedregel ligge uden for formålsbestemmelsen, som du bør se nærmere på i den sammenhæng.
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.