Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hvem tilfalder renten af deponeret købesum?

Jeg har solgt min andelsbolig gennem ejendomsmæglerfirmaet Home. Af købsaftalen fremgår, at renter af deponerede købesum tilfalder køber frem til overdragelsesdatoen og sælger fra overdragelsesdato frem til udbetalingsdato. Beløbet er deponeret i andelsforeningens pengeinstitut. Ifølge andelsboligforeningens vedtægter skal overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender skal afregne provenuet først til rettighedshavere og dernæst til fraflyttende andelshaver. I forbindelse med salget lavede administrationsselskabet ligeledes en aftale om overdragelse af andelen. Ifølge denne skal overdragelsessummen afregnes overfor sælger 10. hverdag efter overtagelsesdatoen. Overdragelsessummen blev først afregnet 14. hverdag efter overtagelsesdag. Administrationsselskabet har oplyst, at andelsforeningen ikke er forpligtet til at afregne renter af det deponerede beløb. Mine spørgsmål er følgende: – Kan jeg kræve at rente af det deponerede beløb tilfalder mig som sælger efter overdragelsesdatoen (15. august) frem til afregningsdatoen (4. september)? – Hvis jeg ikke har krav på renter fra overdragelsesdato til afregningsdato, har jeg så krav på renter fra den dato, hvor der burde være afregnet frem til den dato, hvor der faktisk sker afregning? – I fald jeg kan forvente at få medhold i en klage, hvor skal jeg stile klagen til.

Vores svar fra

Nej, jeg mener som udgangspunkt ikke at du har krav på rente. Forholdet er mig bekendt aldrig omtalt i vedtægterne, så det må bero på praksis hos den pågældende andelsboligforening.

Når købesummen som sædvanligt er indbetales til administrator og på dennes konto, mener jeg ikke du har krav på rente. En forsinkelse på udbetaling af købesummen med 4 dage ændrer efter min opfattelse ikke noget herpå.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.