Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvem skal vedligeholde vores badeværelsesgulv?

Vi står med en del problemer om hvem der skal vedligeholde vores badeværelsesgulve. Problemet hænger sammen med at der er nedsænkede lofter, og hermed ses en evt. vandskade/utæt gulv fra ovenbo ikke i tide. Vores vedtægter siger, at alt indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren. Også bedeværelsesgulv samt gulvafløb. Foreningen dækker i forhold til gulvafløb, faldstamme til og med vandlås, men altsår ikke selve gulvafløbet. Jeg mener at huske som håndværker gennem tiden (er selv 61 år), at have tolket badeværelsesgulve som fast bygningsdel, og hermed at vedligeholdelsen ligger hos foreningen. Kan en forening forlange , at andelshaveren skal have viden om at sørge for at fugerne i gulvklingerne er tætte? Disse utætte fuger kan være medvirkende til at de bærerne jern ruster og her med udviger sig, og springer klingerne (det problem står vi bla. med). Det var mange ord, håber der kan svares på problemerne.

Vores svar fra

Der er ikke noget til hinder for at vedligeholdelsespligten vedrørende badeværelsesgulvene i vedtægten lægges på de enkelte andelshavere, hvilket jeg forstår er tilfældet i jeres forening.

Det betyder, at den andelshaver, der har omhandlede badeværelse er forpligtet til at betale for istandsættelse af gulvet, hvis fuger m.v. er slidte og dermed utætte.

Det er mere tvivlsomt om andelshaveren er forpligtet til at dække skaderne på underboens loft, idet betragtninger om, at skaderne kunne være begrænsede, hvis der ikke var monteret forsænkede lofter kan være relevante.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.