Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvem dækker skimmelsvamp?

Der er inden for de sidste tre uger opstået omfattende skimmelsvamp i mit køkken i skabe, langs paneler og under loftet. Der er tale om en lejlighed på 4.sal (ingen overboer), hvor det tydeligt ses, at der løber vand inden under tapetet oppe fra loftet. Jeg har i samarbejde med ejendommens vicevært haft en medarbejder fra ISS-skadesservice ude for at kigge på det. Han konstaterede, at der er tale om skimmelsvamp og at dette skyldes vandindtrængen fra ydermuren, som er en gammel hulmur – en hulmur, der ifølge mine oplysninger burde være isoleret, uanset der ikke er tale om lovpligtig vedligeholdelse/forbedring. Min kæreste og jeg er nu begyndt at blive trætte og sløje – højst sandsynligt som følge af skimmelsvampen. Jeg har gentagne genge haft kontakt med vores bestyrelsesformand, som informerede mig om, at der ikke er tale om en forsikringssag og at der i så fald i hvert fald ikke er tale om, at ejendommens forsikring dækker udbedringen, idet denne kun dækker direkte skade som følge af vandskade mm. Mine spørgsmål er nu: Er der ikke netop tale om en direkte følgeskade, når skimmelsvampen skyldes vand- og fugtindtrængen grundet en ikke-isoleret ydermur? Kan jeg virkelig på nogen måde have ansvaret for, at ydermuren ikke er isoleret, idet jeg ikke besidder nogen jordisk mulighed for at vedligeholde ydermurene i en 4. etagers bygning? Kan jeg få dækket udbedringsomkostningerne gennem ejendomsforsikringen, subsidiært gennem min egen forsikring (jeg er forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring)? I så fald, hvilke omkostninger kan jeg da få dækket?

Vores svar fra

Skader af denne karakter henhører til fællesejendommen og er derfor ikke omfattet af dine forsikringer.

Skaden vil almindeligvis ej heller være omfattet af almindelig svampeforsikring, da sådanne dækker bygningsnedbrydende svamp.

Jeg har ikke helt klarhed over om skaden skyldes en defekt i taget/muren eller om det skyldes kondensering som følge af kuldebroer som følge af mangelfuld isolering af ydermurene.

Er der tale om decideret vandindtrængning som følge af skade på ejendommens tag og eller muren vil andelsforeningen, som har vedligeholdelsespligten, være forpligtet til at afhjælpe problemet.

Skyldes problemet derimod at bygningens konstruktion er utidssvarende er problemstillingen ikke så klar. Der findes nogle retssager vedrørende udlejningsejendommen, hvor udlejer bliver forpligtet til at afhjælpe skimmelproblemer, som skyldes utidssvarende byggemetode med kuldebroer til følge. Tilsvarende må kunne være tilfældet i andelsboligforeninger.

Du bør derfor skrive til andelsforeningen med krav om afhjælpning. Løses problemet ikke herefter bør du kontakte advokat for konkret vurdering af dine muligheder.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.